Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. i9

Lancée, Th., zie: Blink, T. van den, en Th. Lancée.

Lange, Heinrich, zie: Schulbibliothek,

Malmberg's deutsche.

Leeuwen, Dr. J. A. C, zie: Tekst en uitleg.

Ley, L. bij de, en G. Postma: Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [19x125].

2 a. 3e leerjaar. 4e druk. (40 blz.). f -AT' 6 b. 7e leerjaar. 4e druk. (36 blz., m. antwoorden : 4 blz.). f -.25

Ligthart, Jan, zie: Cremer, A. F., en Jan Ligthart.

Ligthart, Jan, en H. Scheepstra: Blond en bruin. Geïllustreerd door C. Jetses. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [185x 135].

3. 9e druk, verzorgd door J. Eigenhuis. (132 blz., m. afb. tusschen tekst en 4 pltn. in klrndr.). ƒ -.50

Ligthart, Jan, en H. Scheepstra: Buurkinderen. Fen vervnl? nn «Nno- hii mnpHnr»

Geïllustreerd door C. Jetses. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters'Uitgevers-maatschappij. 8°. [185x 135J.

2. 10e druk. Bezorgd door J. Eigenhuis. (96 blz., m. afb. tusschen tekst en 2 pltn. in klrndr.). ƒ -.45

Lijst, Brinkman's Alphabetische, van boeken, landkaarten, en verder in den boekhanripl

voorkomende artikelen, die in het jaar 1918 in het koninkrijk der Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren. Voorts een lijst der overgegane fondsartikelen, alsmede een wetenschappelijk register. 73e jaargang. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 80. [195x 13]. (LVI, 335 blz.). Netto ƒ 3.75

Luinge, A., en L. J. van Slogteren:

Perspectievische teekeningen voor lager en uitgebreid lager onderwijs. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [26 x 195].

Serie C. 2. 3e druk. (18 blz.). ƒ -.20

Luinge, A., en L. J. van Slogteren: Projectieteekeningen voor de lagere school. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [26x 195].

bene A. 5. 10e druk. (8 bldn.). ƒ - 20 3. 11e druk. (8 bldn.). , -20

6. 9e > (8 » , -.20

Luinge, A., en L. J. van Slogteren: Pro.jectieteekeningen voor lager- en uitgebreid lager onderwijs. Groningen, Den Haag, J. B. ^6x20] ltgevers-maatscnaPPÜ- Gr. 80. Serie B. 5. (8 bldn.). ƒ _ 2o

Maandschrift van het Centraal bureau voor de statistiek. 14e jaargang. 1919. Afl. 1 (31 Jan.). 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. Gr. 80. [27x 175].

Per jrg. (12 afl.) a ƒ -.10

Marwitz, H., zie: Bleeker, G. H., en H. Marwitz.

Moret, A., zie: Ahn, A., en A. Moret.

Navorscher, De. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, te vragen hebben of iets kunnen oplossen. Red.: G. Fuldauer. 68e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Mrt). Amsterdam, Engelhard, Van Embden & Co. Gr. 80. [255x 165]. Per jrg. (12 afl.) ƒ 10.50 Afz. afl. a » 1.25

Noyons, E. C.: Nieuwe schrijfcursus voor loopend schrift voor de eerste leerjaren. Compleet in 6 nummers. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters. Gr. 16°. [205x 165]. 3. 15e druk. (24 blz.). ƒ -.12r>

Poelhekke, M. A. P. C.: Taalbloei. Letterkundig- leesboek VOOr h. h. s._ pvmnaeia

kweek- en normaalscholen, bijeengebracht. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [205x 15].

I. 3e, herziene druk. (XII, 318 blz.).

ƒ 2.40; geb. ƒ 3.25

Postma, G., zie: Ley, L. bij de, en G. Postma.

Pro ministerio. Handleiding bij de studie voor het proponentsexamen in de Nederlandsche hervormde kerk. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [225 x 155].

L Veldhuizen, Prof. dr. A. van: Praktische bijbelverklaring. (56 blz.). ƒ 1.25

Bij inteek. » 1.—

Scheepstra, H., zie: Ligthart, Jan, en H. Scheepstra.

Schulbibliothek, Malmberg's deutsche. Herausgegeben von J. C. Snijders. Nimwegen, L. C. G. Malmberg. 8». [195x 13j.

7. Edelsteine deutscher Dichtung. Eine Erganzung zu jedem Schullesebuch, mit Erliiuterungen und Anmerkungen versehen von J. C. Snijders. 2. Heft. (48 blz.). ƒ -.30

8. Lange, Heinrich : Drei Begegnungen. Erzahlung. Für Holland herausgegeben und mit Erlauterungen versehen von J. C. Snijders. (32, 8 blz.). ƒ -.30

Slogteren, L. J. van, zie: Luinge, A., en L. J. van Slogteren.

Smink, D.: Beginselen der muziekleer. Leerboek voor kweek- en normaalscholen. Tiel, D. Mijs. 8°. [24x16]. (IV, 107 blz.).

ƒ ?

Stahl, P. J., zie: Bibliothèque, Petite.

Sluiten