Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 19 NIEUWSBLAD VOOR

Stark, W. A., zie: Bladen, Geneeskundige.

Struik, W., en W. J. Jongejan: De Fransche taal. Leercursus ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8». [185x 135].

1 B. Oefeningen ter vertaling in hetFransch. Geïllustreerd. 12e druk. (III, 79 blz., m. afb. .tusschen tekst en 2 uitsl. pltn.). ƒ -.50

2 A. Oefeningen voor mondelinge en schriftelijke behandeling. Geïllustreerd. 9e druk. (VIII, 116 blz., m. afb. tusschen tekst), ƒ-.50

2 B. Oefeningen ter vertaling in het Fransch. Geïllustreerd. 9e druk. (88 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.50

3 A. Oefeningen voor mondelinge en schriftelijke behandeling. 8e druk. (II, 100 blz.). ƒ-.50

3B. Oefeningen ter vertaling in het Fransch. 8e druk. (IV, 71 blz., m. afb. tusschen tekst).

ƒ -.50

Studiën, Nieuwe theologische. Practisch maandschrift voor godgeleerdheid. Red.: dr. A. van Veldhuizen. 2e jaargang. 1919. No. 1. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters. 80. [225 x 155].

Per jrg. (10 nrs.), p. p. ƒ 5.90

Taalgids, De Nieuwe. Tweemaandeliks tijdschrift. Red.: J. Koopmans en prof. dr. C. G. N. de Vooys. 13e jaargang. 1919. No. 1. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters, Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [245xl5]. Per jrg. (6 nrs.) ƒ 3.50, p. p. / 3.80

Tekst en uitleg. Practische verklaring van het Nieuwe Testament door prof. dr. A. van Veldhuizen, met medewerking van prof. dr. J. A. C. van Leeuwen, prof. dr. H. M. van Nes, prof. dr. J. W. Pont, drs. J. Wülemze en pref. dr. J. de Zwaan. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195 x 125].

Leeuwen, Dr. J. A. C.: Het evangelie van Mattheus. 2e druk. (178 blz.). Geb. ƒ 2.25

Times, Of olden, and new. Onder redactie van L. van der Wal. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters'Uitgevers-maatschappij. 1918. KI.80. [165x 105].

Doyle, A. Conan : Uncle Bernac. Met verklarende aanteekeningen voor school en huis door J. Coster. Geïllustreerd. 2e druk. (IV, 189 blz., m. e. portr. en e. pit.). In linn. ƒ 1.15

Tromp, C. G.: Frohe Stunden. Deutsches Lesebuch für hollandische Lehranstalten. Groningen, Haag, J. B. Wolters. 8». [20 x 13]. IA. 7. Auflage. (132 blz.). ƒ 1.—

Van alle tijden. Oorspronkelijk onder redactie van C. G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [19x14].

2. Beatrijs. Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C. G. Kaakebeen, met een paraphrase door Jan Ligthart en een miniatuur uit het Haagsche handschrift. 5e druk. (71 blz., in. e. pit.). ƒ -.75

8. Die hijstorie van Sunte Patricius vegevuer. Naar een Berlijnsch handschrift, uitgegeven door dr. H, J. E. Endepols. (XL, 35 blz., m. e. pit.). / -.90

DEN BOEKHANDEL 249

Veldhuizen, Prof. dr. A. van, zie: Pro ministerio.

Veldkamp, K., en Leon C. Bouman : Zangschool in liederen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [23 x 145],

1. 2e druk. (IV, 32 blz.). ƒ -.40

Verdenius, J. A., en R. P. G. Hameetman:

Leerboek der Duitsche taal, ten dienste van handelscursussen. Groningen, Den Haag, J.B.Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195x 125],

1. 7e druk. (123 blz.). Gecart. ƒ 1.10

Verslag aan de koningin betrekkelijk den dienst der posterijen, der telegrafie en der telefonie in Nederland. 1917. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. Gr. 8». [29 x 23]. (X, 13, 16, 3, 1, 3, 4, 15-49, 5, 5, 7, 5, 5, 4, 5, 50-61, 30, 6, 1, 63-76, 48 blz., m. 3 tab. en 14 graf. voorst.). Gecart. ƒ 3.—

Vletter, Dr. A. de, zie: Voordrachten,

Paedagogiese.

Viiet, S. J. van de: Leerboek van het boekhouden. Amsterdam, Brinkman's Boekhandel. 8°. [2l5xl7J.

I. 2e druk. (IV, 100 blz.). ƒ 1.25

Voordrachten, Paedagogiese. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80. [20 x 13].

7. Vletter, Dr. A. de : Over geschiedenisonderwijs. Beginsel en methode. (55 blz.).

ƒ -.60

Vraagstukken, den candidaten ter uitwerking gegeven bij de examens voor de praktijk, gehouden te Amsterdam, te 's-Gravenhage, te Rotterdam, te Utrecht, te Meppel, te 's-Hertogenbosch, te Arnhem en te Groningen, op 19 en 20 November 1918 vanwege de Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Amsterdam. Amsterdam, Brinkman's Boekhandel. 8". [21 x 135]. (38 blz.). ƒ - 30

Wegwijzer, De. Tijdschrift voor de studie van het alcoholvraagstuk. Red.: Th. W. van der Woude. 21e jaargang. 1919. Afl. 1 (Jan.). Amsterdam, S. L. van Looy. 80 [24 x 15]. Per jrg. (4 afl.) ƒ3.-

Winckel, Den Gulden. Maandschrift voor de boeken-vrienden in groot-Nederland. Red.: Gerard van Eckeren. 18e jaargang. 1919. No. 1. Baarn, Hollandia-drukkerij. Gr. 80. [265x20],

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 1.98, p. p. ƒ 2.25 Afz. nrs. a » -.25

Zee, De. Zeevaartkundig tijdschrift. Red.: L. Roosenburg, jkhr. J. P. F. van der Mieden van Opmeer. P. W. Sachse. Jaargang 1919. No. 1. Helder, C. de Boer jr. 8°. [225x145]. Per jrg. (12 nrs.) ƒ 6.50

Sluiten