Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 19

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.~ per 3 maanden. V oer het buitenland, bij vooruitbetaling: / 9.30 per halljaar. Atzonderl, nrs. 20 cent. Bewjjsnrs. 15 cent. — —

Alphabetische Lijst van boeken, trjdschriften eni,, met titelregister, (uitgave van ds Vercemging): per jaai (12 nrs.) ƒ 1 50; afzonder), nrs. 15 cent. —' — _ _

BIBLIOTHEEK

ter overname gevraagd

eirca 1000-1500 deelen, uitsluitend in goeden staat.

Brieven met prijs onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 896

In een Boek- en Kunsthandel in het centrum des lands kan een

flinke Juffrouw of aankomend Bediende

geplaatst worden. Aanvangsalaris ƒ 800.— a ƒ 900.—.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 881

W. VAN ES, Notenlaan 3, te Zaandam, zag zich gaarne tegen Mei of Juni (of eerder) geplaatst als

REIZIGER

of Kantoorbediende,bij

flinken Uitgever of in de Papierbranche. 885

Een Jongmensen

opgeleid in den Boekh., zoekt eene betrekking, ook genegen als vertegenw. v. soliede uitgevers te reizen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 874

H.H. Uitgevers

Alg. goed ontwikk. pers., zoekt bijverdienste door vertalen van boekwerken, brochures, enz. of correctiewerk.

Br. fr. met voorwaarden onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 867

CONCENTRATIE

Een Courant- en Handelsdrukkerij in een der hoofdsteden van Zuid-Holland met een omzet in het afgeloopen jaar van ruim ƒ 50.000, werkende met een personeel van 14 personen, wenscht men om te zetten in een naamlooze vennootschap, waarvoor wordt gezocht een andere drukkerij tot samensmelting; tevens goede gelegenheid tot deelname voor een groot drukwerk-verbruiker. Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 894

Ter perse, om binnen enkele dagen te verschijnen, een 893

Historische Briefkaart

die door iedereen die Hollandsen voelt gekocht zal worden.

WIJ BLIJVEN TROUW AAN KONINGIN EN NEDERLAND!!

ANNO 1919

Zeeland (Axelsch boerenmeisje) de hand toereikend aan Limburg (mijnwerker)

De achtergrond is versierd met de Hollandsche driekleur — kaart van Nederland alsmede de wapens van Zeeland en Limburg.

Uitgevoerd in kleurendruk.

Dat van deze kaart massa's te verkoopen zijn spreekt vanzelf.

Bij iedere bestelling, hoe klein ook, wordt een smaakvol en zeer aantrekkelijk reclamebiljet gegeven.

De verkoopprijs is 10 cents.

Netto prijzen per 50stuks ƒ3.50

100 ƒ6.—

500 „ ƒ 5.75 p. 100

1000 „ ƒ5.50 p. 100

5000 „ f5.— d. 100

UITGEVERIJ „PLANTIJN" - BUSSÜM

N.B. Minder dan 50 stuks worden niet afgeleverd

Sluiten