Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• 1919. No. 19 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 255

H.H. Uitgevers en Boekhandelaren,

wilt ge dat zorg wordt besteed aan uw drukwerk, dat ge op tijd bediend wordt?

wendt U dan tot

N.V. ELECT. DRUKKERIJ A. N. GOVERS

'S-GRAVENHAGE

en gij zult tevreden zijn! ^

WIE LEVERT: 882 QEBRS. F. EN W. BOELENS

Kunstdrukpapier HAARLEM

LinnenpOSt LeJtz Briefordners, kwarto, per stuk 95 cent.

GOEDE KWALITEITEN Arbeidsregisters, 25 personen, per stuk 16 ets.

Offertes- RFUIII & TE Faber potlooden HB per gros ƒ 9.50.

KfcUlJL & Rafad potlooden no. 2 per gros ƒ4.80.

KIEFTE, s-Heerenberg. Hectograafrollen per stuk ƒ 9.50.

Wij ontvangen einde April een groote partij eerste klas

Olm RifirltnilW Amer. Vulpenhouders, zelfvullers. Wij bieden deze onder

LSUII U1I1UIUUW garantie aan tegen den prijs van ƒ5.50, mits vóór 15Maart

levert scherp concurreerend besteld. > ...

mi ,., , , , Tevens krijgen wij weer de solide Potlood-slijpmachine

P. M. WAALKES «Chicago». Prijs tot 15 Maart ƒ 4.50. 869

APPINGEDAM

MONSTERS EN PRIJS OP

AANVRAAG 850 lr ~ . f „ » x J

Van Gelder Zonen, Amsterdam

Van Ditmar's PAPIERGROOTHANDELAREN

Couranten-Import Singel 230-234, Heerengracht 205

ROTTERDAM **

Schied.dijk 6 - Tel. 13907 Telegram-Adres: GELDERVAN

levert «se Telefoon:

Fransche en Engelsche , „ .... „ „ . . „.

. , „„ +s,j„„k-s**^ C. 956 N.6061 Magazijnbestelllngen

boeken en üjdschriften £ > Algemeene g956 Ink*opbureau

op snelste wijze tegen N_ ^ \ Zaken N_ %24 Directie g63

laagst mogelijke prijzen ; .

Sluiten