Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 20

Gevestigde firma, op eersten stand te Amsterdam,

wenscht combinatie

met bestaande goed rendeerende zaak, ter reductie der gezamenlijke bedrijfsonkosten.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. , 929

N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GEVOERDE LUXE- EN HANDELSENVELOPPEN TE VENLO ■ ELECTRISCHE ENVELOPPENFABRIEK

Wekelijksche productie méér dan twee millioen Handels-, Dienst- en Acte-enveloppen Bieden aan een partij enveloppen uitstekend geschikt voor het verzenden van drukwerken 899

In een der provinc. hoofdsteden wordt met 1 Mei in uitgebreiden Boek- en kunsthandel gevraagd een

Bediende P.G.

Br. met opg. v. verl. salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

913

Jongmensen P.G.

20 jaar, einddipl. 5-j. H.B.S., 2 jaar drukkerijpraktijk, met April afzwaaiend, zoekt plaatsing bij Boekh.-Uitgever.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 914

Deutscher Buchhandler

29 Jahre alt, spricht hollandisch und französisch, bekannt im Leipziger Kommissionsbuchhandel, im Verlag und Sortiment, sucht für sofort oder spater Stellung. Angebote an W. FRIJE, Veendam, Boven Oosterdiep, B 92.

916

DEUTSCHER

34 Jahre alt, gelernter Buchhandler, mit samtlichen Kantorarbeiten völlstandig vertraut, perfecten im Auslande erworbenen engl. und f ranzös. Sprachkenntnissen, guter Allgemeinbildung und gediegenen Literaturkenntnissen sucht, gestützt auf Ia Zeugnisse, Stellung im grosseren Buchhandel.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 928

Ter overname gevraagd een fonds van niet te grooten omvang, onverschillig op welk gebied.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 898

Zoojuistverscheenbijons:

De Studie van de

„Volksziel" noodig voor ambtelijken

arbeid door Ds. J. WATERINK Prijs .f 0.50

Een interessante brochure voor H.H. predikanten en belangstellende gemeenteleden.

Tot 15 Maart a.s. worden de bekende premiegetallen met 10% extra genoteerd.

UITGEVERS MAATSCHAPPIJ E. J. BOSCH JBzn. te Baarn 906

Heden verscheen:

Van Nieuwe Dingen

Openingsrede bij . gelegenheid van het Tweede Christelijk Sociaal Congres op 10 Maart 1919 gehouden door 907 Prof. Mr. P. A. DIEPENHORST Prijs f 0.75

DRUKKERIJ LIBERTAS ROTTERDAM

Sluiten