Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 21

Dekker & v. d. Vegt, Utrecht. *Dante,Godd.kom., d. Rensb. Kplt. "Kuyper, Wereldzee. 'Nieuwe taalgids. Jrg. 3, 4,5,7, 9.

C. A. J. van Dishoeck, Bussum. Hoogstraten-Schoch, Slotvrouwe.

Ch. Dixon, Deventer. Noble, Gew. verh. v. Hindoes.

J. Emmering, Amsterdam. Lafaye, Dictionaire de synonymes.

Fa.H.J.Gerretsen, 's-Gravenh. •Calcar, Macht d. mensch. hand. "Stanley, Afrika's wilderniss. Geï'U.

Hector's Boekh., Rotterdam. Brugmans., K., Alg.gesch. Kplt. G. v. Westen, Tech.wrdnbk. Eng.-H. Hofman, Eefje. Geb. Boot, Het styleeren. >

W. J. van Hengel, Rotterdam. Bruyne,Staatk,gesch,N,1848/'87.G.

J. H. & G. v. Heteren, Amst. Franck, Etymol. woordenboek.

Hilversumsche Boekh., Hilv. 2 Verrijn St.,Detoekomstv.h.goud.

Fa. A. Huisman, Meppel. ♦Abkoude, Frits van Duuren. G.

A. Land Ezn., Harlingen. Nieuwenhuis, Typen, karakters. G.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. Nieuwe scheikund. bibl. 1798-1802. Lugt, Wandel, m. Rembrandt. Reijdt, Ned. oorlogen. 1626. Catal. Heeswijck. 1, 1899. Cervantes, Don Quichotte. ed.Sch. Allan, Eiland Texel. 1856.

J. P. Revers, Dordrecht. Salzman, Mierenboekje. Gel. k. d.

Gebrs. Schröder, Amsterdam. v.Oss, Effectenbk. 1918/'19.2 dln.

J. M. Stap, Haarlem. Dickens, Geestversch.Rackh. Geb. Lichtenbelt, Stoomwerktuigk. III. Gerstner, Bilanz Analyse, v. Ree, Effectenbeheer. Hawkins, Cost ace. by Gee & Co.

W.P. v.Stockum & Zn., 's-Grav. Melegari,Sluimerendezielen.I.ofg.

Swets & Zeitlinger, Amsterd. *N. Maandschr. verlosk. 1914,'17. *N. Tijdschr. v. verlosk. Jrg. '15.

D. S. van Veen, Schoonhoven. Rolland, Jean Christophe. I. Geb.

Boekh.« Adriaan vlacq>,Amst. 'Wonderen v.h.heelal.2 dln.G. Nw.

Voorhoeve & Dietrich, Rott. "Querido, De oude waereld.M.ex.G.

De Wester boekh., Rotterdam. Steensma,Chem.e.niicrosc.Diagn.

J. H. de Wit, Amsterdam. Boelev.Hensbr.,Derwrld.letterk.G.

G. Zomer, Franeker. *v. As, November-alarm. Geb.

W. Zwagers, Rotterdam. •Het Leven. Jrg. 1917.

Aangeboden :

A. Land Ezn., Harlingen. Leon's Rechtspr. bijgeh. v. kaartsysteem. 1918. Nw. Meestb.

Boekh. «AdriaanVlacq», Amst. Brinkm.Cat.m.rep.l910-'15./35.-.

C DIT MERK J WAARBORGT GOEDE UITVOERING

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhage. Telefoon Haag 780 en 760 937 ) Amsterdam, „'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: > Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

INHOUD

Officieel gedeelte. Vereeniging*'ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Ter vertaling aangeteekende werken. - Faillissementen L. Velleman, te Hilversum, en M. A. A. M. Gerrese, te Nijmegen. — Niet officieel gedeelte. - Nieuwe uitgaven ui Nederland. - Berichten en mededeelingen: Uitgaven in voorbereiding. - Het Koninklijk huis en de uitgevers. - «De Overgave», door Willem de Mérode. Door A. - Uit het buitenland. - De óók-boekhandel in Duitschland. — Advertentiën.

Typ. amst. boek- bn stkendr. vfH. ellerman karms & Cc.

Sluiten