Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iÖiö. Ma 22 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

2bl<

Ley, L. bij de, en G. Postma: Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [19X125]. 2B. 3e leerjaar. 4e druk. (35 blz.). ƒ -.li5

Ley, L. bij de, en G. Postma: Handleiding bij den Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school. 2e, vermeerderde druk. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8». [20x13]. (IV, 112 blz.). ƒ 1.40

Ligthart, Jan, H. Scheepstra, en W. Walstra: Het volle leven. Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [20x13].

I. Winterhalfjaar. Timmeren. 4e druk, verzorgd door A. M. van Leeuwen. Geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen. (180 blz., m. 2 pltn.). ƒ 1-50

Lijsen, H. J.: English commercial correspondence explained. Being a complete training for the practice-certificates. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. Gr. 80. [25 x 165]. (IV, 109 blz.).

ƒ 1-75

Maandblad, Homoeopathisch. Tijdschrift voor homoeopathie en gezondheidsleer. 30e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Zwolle, La Rivière & Voorhoeve. Fol. [30x235], Per jrg. (12 nrs.), p.p. ƒ 1.25 Afz. nrs. a » -.125

Maandblad, Vrijzinnig-godsdienstig, voor Middelburg. Red.: dr. J. P. Cannegieter. 5e jaargang. 1919. No. 1 (Febr.) Middelburg, Gebrs. Hildernisse. Fol. [325 x 25],

Per jrg. (12 nrs.) ƒ -.50 Afz. nrs. a » -.05

Magazijn, Morks. Hfdred.: C. van Son. 21e jaargang. 1919. Afl. 1 (Jan.). Dordrecht, C Morks Czn. Gr. 8°. [245 x 175].

Per jrg. (12 afl.) ƒ 6.90

*Mededeelingen van de landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten. Dl. XV, afl. 3-5. Wageningen, H. Veenman.

Motor. Technisch tijdschrift voor automobielbestuurders, motorrijders en motorbooteigenaars. Red.: kapt. B. ten Broecke Hoekstra. 3e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Delft, C. Harms Tiepen. [32x24].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 5.—

Notenkraker, De. 13e jaargang. 1919. No. 1 (4 Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: Keizersgracht 378. Fol. [345x245],

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 3.60 Afz. nrs. a » -.075

Voor de inteekenaren op het dagblad „Het Volk": p. jrg. ƒ 2.60.

Oosterkamp, J., zie: Kcops Azn., W., en J. Oosterkamp.

Opvoeding, De Lichamelijke. Orgaan van de Vereeniging van gymnastiek-onderwijzers (1. en m. o.) in Nederland en hare afdeelingen. Red.: J. M. Scheffer, J. M. J. Korpershoek, W. H. J. Sindram. 7e jaargang. 1919. No. 1 (1 Jan.). Haarlem, Boek-, couranten handelsdrukkerij vrhn. Firma P. L. M. Ketting. 8°. [24x16].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 2.—

De leden der Vereeniging van gymnastiekonderwijzers (1. en m. o.) in Nederland en hare afdeelingen ontvangen dit blad gratis.

Postma, G., zie: Ley, L. bij de, en G. Postma.

Ras, G., zie: Brouwer, C, en G. Ras.

Rijsens, F. van: Hoofdpersonen uit de algemeene geschiedenis. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. S".

[195 X 125].

Nieuwe geschiedenis. Met 27 portretten. 8e druk, door M. ten Bouwhuys. (IV, 151 blz.).

ƒ -.60

[Rossem, Mr. C. P. v., en dr. F. J. Soesman] : Femina. Blijspel in 3 bedrijven. [2 m., 3 vr.]. [Amsterdam, Tijdschrift «Eigen haard»]. 8«. [20x13], (119 blz.). ƒ 1.40

Rosseuw de Saint-Hilaire, M"s zie: Bibliothèque, Petite.

Sapper, Agnes: De familie Peereboom. Met toestemming van de schrijfster uit het Hoogduitsch vertaald door ds. C. W. Coolsma. 3e druk. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen. 8». [20 x 135], (VIII, 350 blz.).

ƒ 2.50; geb. ƒ 3.25

Scheepsbouw en scheepvaart. Maandblad voor de scheepsbouw-industrie en aanverwante bedrijven. Red.: J. de Kruijff. Ie jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, Bureau van administr.: Edisonstr. 85. Fol. [30x28], Per jrg. (12 nrs.) ƒ 6.— Afz. nrs. a » -.75

Scheepstra, H., zie: Ligthart, Jan, H. Scheepstra, en W. Walstra.

Scholte, H.: Hoeveel en waarom? Handleiding bij het Rekenboek voor de lagere school. 5e druk. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [19 x 125]. (IV, 336 blz.). Geb. ƒ 3.50

Schrijnen, Prof. dr. Jos.: Uit het leven der oude kerk. Met medewerking van O. v. d. Hagen, W. Pompe en H. Vroom, Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand Utrecht, Firma Dekker & Van de Veet 8°. [24 x 165]. (VII, 388 blz., m. e. pit.).ƒ1.-; geb. ƒ 8.50

Shakespeare, William, zie: Times, Of olden, and new.

Soesman, Dr. F. J., zie: Rossem, Mr. C, P. v. en dr. F. J. Soesman.

Sluiten