Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 22

Roelants' „De Vriend van den Huize"

Bovengenoemde Scheurkalender voor het jaar 1920 zal in October a.s. wederom verschijnen

Schiedam, Maart 1919 974 M. A. M. ROELANTS

KARL W. HIERSEMANN, Buchhandler u. Antiquar LEIPZIG, Königstrasse 29

lm Februar habe ich ausgegeben: 995 Katalog 462: THEOLOGIE

Palaeographie und klassische Philologie zum Teil aus der Bibliothek von Professor CASPAR RENÉ GREGORY

Katalog 463: OESTERREICH-UNGARN BALKANSTAATEN

Architektur, Ethnographie, Geographie, Geschichte, Kostüme, Kunst, Reisen

Katalog 464: RUSSLAND

Geschichte, Geographie, Ethnographie, Ansichten, Portrats, Kostümblatter, Kunst, Sprache und Literatur, POLEN

Ihre Uebersendung erfolgt kostenlos. Ich bitte zu verlangen.

De tweede aflevering van het

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis

is verschenen. H. H. Boekhandelaren, die de eerste aflevering plaatsten, gelieven het Tijdschrift ten vervolge te bestellen. 980

H. D. TJEENK WILLINK Haarlem & ZOON

Ondergeteekende verzoekt voorloopig geen ongevraagde commissiezending.

Katwijksche Boek* en Kantoorboekhandel J. OLIVIERSE Katwijk a/Zee 985

Teruggevraagd vóór 25 Maart a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 864

Lucie Vos, Entre Nous I, 10e druk. 998

Groningen J. B. WOLTERS

aanmaak van wk [prentbriefkaarten]

N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GEVOERDE LUXE- EN HANDELSENVELOPPEN TE VENLO - ELECTRISCHE ENVELOPPENFABRIEK

Wekelijksche productie méér dan twee millioen Handels=, Dienst- en Acte-ênveloppen

Bieden aan een partij enveloppen uitstekend geschikt voor het verzenden van drukwerken 975

!f"*RPÖTE TOEKWERKENi |* 1 TjBSCHPÖFrEN -«

! in é.a KOTOTf N t,ji £ ATA LÜSI - < ,

Monotype - instaüatie ^n f;

| DRUKKERE SCHILT UTRECHT I! jOïitCTispfilijkp'uitvoenN^ .—Scherf concurreerend- j

Sluiten