Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 23

BEDIENDE

Gevraagd een flinke Bediende, goed met publiek kunnende omgaan.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1025

Bij DE ERVEN J.J.TIJL, te Zwolle, verschijnt:

Grafische voorstelling van geboorten, sterften en huwelijken in Nederland in de jaren 18401920, met toelichting

van

Mr. H. W. METHORST

Dir. v. h. Centraal Bureau van de Statistiek

Prijs, part. ƒ1.50, netto

Op aanvrage zijn exemplaren in commissie te bekomen. 1060

Men zende deze ter bezichtiging aan inrichtingen van onderwijs, leeszalen, enz.

Bij DE ER VEN J.J.TIJL,

te Zwolle, is verschenen:

Welte leger heeft Nederland in de toekomst noodig?

DOOR

Mr.F. L.J.E. RA M BONNET

Reserve eerste luitenant der Artillerie

Prijs, part. ƒ 0.60, netto rO.45

Op

aanvrage zijn exemplaren in commissie te bekomen. . J059

Machineriën Verkooping

De makelaar G. THEOD. BOM zal op Donderdag 27 Maart 1919, in het verkooplokaal Kerkstraat 310, te Amsterdam, des namiddags te 2 uur precies, om contant geld publiek verkoopen:

le. ten verzoeke van den Heer JAN MENSING, Boekbinder, Raamgracht 7, te Amsterdam, wegens beëindiging van bedrijf, diverse boekbindersmachinerieën, linnen, stof, papier enz.

2e. wegens sterfgeval van den Heer H. G. LUTTERMAN, boekbinder, Lange Louwerstraat 31 bis, te Utrecht: den geheelen boekbinderijinventaris. j065

3e. wegens ziekte van den Heer L. HANSMA, Boekdrukker, Marktplein, te Apeldoorn, zijn geheele drukkerij-inventaris, waarbij snelpers met vouwapparaat, snijmachine, trappers, houtwerk enz.

4e. Diverse machineriën van andere herkomst.

Een en ander te bezichtigen Woensdag 26 Maart 1919 van 10-4 uur en op den verkoopdag van 8—1^ uur op de hierboven omschreven plaatsen te Amsterdam, Utrecht en Apeldoorn en in het verkooplokaal Kerkstraat 310, te Amsterdam.

N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GEVOERDE LUXE- EN HANDELSENVELOPPEN TE VENLO ■ ELECTRISCHE ENVELOPPENFABRIEK

Wekelijksche productie méér dan twee milüoen Handels-, Dienst- en Acte-enveloppen

Bieden aan een partij enveloppen uitstekend geschikt voor het verzenden van drukwerken ion

Sluiten