Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 23 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

299

* 0

NEDERLAND EEN

ALBUM IN KOPERDIEPDRUK

ZOOEVEN VERSCHENEN

TWAALF HONDERD EXEMPLAREN werden ons MET ÉÉN POST BESTELD uit heel het land

Prijs ƒ1.25 particulier ^

AANBIEDING: 12 Exemplaren . . . . a ƒ 0.87'/2

60 „ . . . . a ƒ0.75

100 „ . . . . » a ƒ0.65

Zonder premie Met Glas bi lj et

Uitgave WEENENK & SNEL ■ DEN HAAG

N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „DE ZONNEBLOEM" - APELDOORN

ZOOEVEN VERSCHEEN: een bundel nagelaten preeken van wijlen den bekenden en geliefden Zwolschen prediker

Ds. S. K. BAKKER

GETITELD:

VAN DE HOOGTIJDEN VAN ONS KERKELIJK LEVEN

INHOUD: BEVESTIGINGSPREEK - KERSTPREEK - HERVORM1NÜSPREEK P1NKSTERPREEK - OUDEJAARSAVONDPREEK

Met bandteekening van Ds. J. J. MEIJER

Prijs gebonden f2.75; ingenaaid .f2.25. Crisistoeslag inbegrepen.

Tot 22 Maart offreeren wij dit werk nog op de volgende Aanbiedingsvoorwaarden: 1-5 ex. 33J %; 6-10 ex. 35 %; 11-25 ex. 40 %; 26-50 ex. 45 %; boven 50 ex. 50 %. Daarna uitsluitend met 25 %.

Als Aannemings-geschenk zal dit werk vooral een prachtig debiet hebben. Daar de eerste druk bijna uitverkocht is bevelen wij U aan per omgaande te bestellen. 1029

Sluiten