Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

301

NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN

Editie

SCHUURMAN & JORDENS

Met ingang van 17 Maart a.s. worden de prijzen der Wetten veranderd en vastgesteld op:

ƒ 0.30 voor de Nos. 10, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51,

53, 56, 58, 59, 62, 63, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

ƒ 0.40 voor de Nos. 3, 6, 14, 18, 24, 25, 33, 34, 41, 55, 60, 65, 68, 70.

ƒ 0.50 voor de Nos. 30, 57, 64, 67, 75, 79, 81, 82.

ƒ 0.60 voor de Nos. 9, 21,52,

54, 73, 84. Wetboek van Strafvordering, Wet Regt. organisatie.

ƒ 0.70 voor de Nos. 1,2,26, 27, 49.

ƒ 0.80 voor de Nos. 4,8, 17, 36, 45, 76.

ƒ 0.90 voor de Nos. 16, 32, 35. Wetboek v. Koophandel, Wetboek Burg. Rechtsvordering.

ƒ 1.10 voor de Nos. 7, 66.

ƒ 1.20 voor Wetboek van Strafrecht.

ƒ 1.30 voor de Nos. 11, 61.

ƒ 1.40 voor No. 5.

ƒ 1.90 voor Burgerlijk Wetboek.

Gebonden exemplaren der Wetboeken ƒ 0.40 hooger.

W. E. J. TJEENK WILLINK Zwolle, 15 Maart 1919 1030

Ontvangen een partij Bromide kaarten (gekleurd) zeldzaam mooie uitvoering alles op Serie. f4.— per 100 stuks, bij 500 stuks ƒ 3.60 per 100 stuks. Netto op 1 maand. Onbekenden onderrembours. FIRMA WED. PLANCKEN&ZN.

zwijndrecht 1028

im. No. 23 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Wie heeft op te ruimen

± 50 riem dubb. kl. mediaan gesat. drukstof 16 a 20 Kg.

Monsters met prijs aan Boekh. ARENTSHORST & ZOON, te Kampen. 1053

H.H. Drukkers

Prijsopgaaf gevraagd voor het drukken en brocheeren van een schoolboekje 8°. kl. med. 5 vel. Oplaag 10000 ex. Desverlangd een ex. v/h. werkje ter inzage.

Aanbiedingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1054

Dun Bindtouw

levert scherp concurreerend

P. M. WAALKES

APPINGEDAM

MONSTERS EN PRIJS OP AANVRAAG 1007

Aanbieding

Tot 1 April a.s. leveren wij op de gewone aanbiedingsvoorwaarden: 1024

A. W. SANDERS B.Sc., Het Taylorstelsel, 2e

druk, ƒ0.90.

Deventer JE. E. KLUWER

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Schied.dijk 6 - Tel. 13907

levert ioie Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

FOERSTER Karaktervorming

is uitverkocht en wordt herdrukt. Wie exemplaren ruilen wil, heeft daartoe tot 15 April gelegenheid.

Ook koop ik onbeschadigde ex. terug: ingenaaid a ƒ 1.75 en geb. a ƒ 2.35 netto. 1057

J. PLOEGSMA

Zeiït, 20 Maart 1919

BUMMK

PMTUWERX» PARTICULIER BINDWERK

LINIEEREH

GOED en VLUG

n.v. boekdrukkerij e» binderij

Vh firma J.C.& W. ALTORFFtR MIDDELBURG

Teruggevraagd

ter ruiling voor den nieuwen druk, vóór 31 Maart a.s.: 1055

HARINGX en v. NIEUWENBURG, Le petit francais I', 3e druk.

W. VERSLUYS' UITG.-MIJ. Amsterdam

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

-1u1»

Sluiten