Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 23

ALPAM1J

ALGEMEENE PAPIER MAATSCHAPPIJ GERHARD LOEBER - G. H. BÜHRMANN

AMSTERDAM-ROTTERDAM-DEN HA* « GRONINGEN ALLE PAPIEREN VOOR DEN BOEKHANDEL

SCHOOL-, DICTAAT- EN BOEKHOUDSCHRIFTEN TEEKENSCHRIFTEN, TEEKEN- EN SCHETSBOEKEN, FOTOKAARTEN,LUXEPOST,POSTMAPPEN, BLOKNOTA'S, 4<> EN 8» BRIEVENBLOKKEN, OPGEMAAKT POST, CORRESPONDENTIEK AARTEN

INRICHTING VOOR PAPIERBEWERKING

EN VOOR VERVAARDIGING VAN HANDELS- EN LUXE ENVELOPPEN

VOLLEDIGE COLLECTIE DOOZEN LUXE POST EN NOTITIEGOED

TER INZAGE 1008 AMSTERDAM HOOFDKANTOOR KEIZERSGRACHT 28-34 ROTTERDAM ZUID BLAAK 40 TELEFOON 9149

DEN HAAG STATIONSWEG 78 TELEFOON 6780

GRONINGEN HEEREBINNENSINGEL 1 TELEFOON 878

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.621/», elke regel meer 12% cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—S regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Afdeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regel bij vooruitbetaling in bons. — Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaat 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officieel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Ter vertaling aangeteekende werken. - Faillissement van J. A. Ochtman, te Amsterdam. — Niet officieel gedeelte. - Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vennootschap. - Een uitgever, die de belangen van den debitant behartigt?? Door P. Uit het buitenland. - De boekenproductie in Amerika in 1918. — Advertentiën.

Typ, amst, boek- en Steenor. v)h. Ellekman Harms & Cc.

Sluiten