Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 24 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

Gonggrijp, Dr. B.: Zaktafels in vier decimalen. Groningen, P. Noordhoff. 8°.[205x 14]. (52 blz.). Gecart. ƒ 1.25

Groenewald, Dr. C. F.: Rijmpiesen raaisels. Bijdraë tot die Suidafrikaanse volkskunde. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 16°. [21 x 11]. (VIII, 95 blz.). ƒ 2.25

Voor leden der Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging: ƒ 1.75.

Opnieuw geplaatst met verbeterde opgave.

Hart Sz., K.: Obersichtliche Darstellung der deutschen Grammatik. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [23x16]. (IV, 108 blz.).

Gecart. ƒ 1.50

"Harterink, G. J., en Chr. van der Steen:

Practische electriciteitsleer. 14e stuk. Amsterdam, S. L. van Looy. ƒ 1.25

Heimans, E., en R. Schuiling: Nederlandsche landschappen, geschetst. Handleiding bij de Aardrijkskundige wandplaten van Nederland, door R. Schuiling en J. M. de Feijter, Groningen, P. Noordhoff. Gr. 8°. [275x201. 18. Schuiling, R., en Jac. P. Thijsse : Landbouw aan de Noordkust van Groningen. (De Noordpolder). (35 blz., m. 12 pltn. en 2 schetskrtn.). / 1 —

Heukels, H.: Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 7e, verbeterde en vermeerderde druk. Met 1638 afbeeldingen. Groningen, P. Noordhoff. KI. 8°. [175 x 125]. (VIII, 923 blz.). Geb. ƒ 4.50

Holsboer, Dr. H. B.: De synthetische kleurstoffen, hare toepassing in de ververij en hare bereidingswijzen. Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs. Groningen, P. Noordhoff. 1918. Gr.8°. [245x 165]. (II, 206 blz.). ƒ 3.65; gecart. ƒ4.-

Hugo, Dr. T. J.: Karaktertiepes van kinders en hulle behandeling. Met 'n voorrede van dr. H. J. F. W. Brugmans. Groningen, Den Haag, J. B.Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [245 x 16]. (VIII, 165 blz.). ƒ 2.90

Voor leden der Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging: ƒ 2.25.

Opnieuw geplaatst met verbeterde opgave.

Ingenhoes, C. W. B.: Vocabulaire bij de Exercices francais. Alphen a. d. Rijn, W. C. van de Ree. 8». [20 x 13]. (14 blz.). ƒ -.30

Jansen, P. fr. E. J. B.: Wat is de vrijmetselarij? Een terugblik na haar bestaan van twee eeuwen. Amsterdam, De R. k. Boek-centrale. 1918.8°. [20 x 135]. (180 blz.).

ƒ 1.25

Jansonius, H., zie: Leeman, F. W., J. W. Kuiper, en H. Jansonius.

Jongh, Mr. G. T. J. de: De wet op de voorwaardelijke veroordeeling. Met aanteekeningen, benevens eenige wenken en geg-evens betreffende dereclasseering. 2e druk. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [22x15]. (151 blz.). ƒ 2.25; geb. ƒ 2.75

Jordan, Prof. dr. H. J.: Het leven der dieren in het zoete water. Hydrobiologiscke proeven en onderzoekingen. Utrecht, A. Oosthoek. 1918. 8° [20 x 135], (96 blz., m. 19%. tusschen tekst). ƒ 1-65

Ketwich Verschuur, Mr. dr. E. van: Een

algemeene verteringsbelasting. Groningen, P. Noordhoff. Gr. 8°. [25x 165]. (27 blz.).

ƒ -.60

Kleintjes, Prof. mr.: Ph.: Over de Indische staatsinrichting en haar ontwikkeling in deze eeuw. Voordracht gehouden in de rijksuniversiteit te Leiden op 11 Maart 1919. Amsterdam, J. H. de Bussy. Gr.;8° [245 x 155]. (32 blz.). ƒ --60

Kuiper, J. W., zie: Leeman, F. W., J. W. Kuiper en H. Jansonius.

Leeman, F. W., J. W. Kuiper, en H. Jansonius : Inleiding tot de Fransche, Duitsche en Engelsche handelscorrespondentie. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. [195x13].

Jansonius, H.: Beknopte Engelsche handelsgrammatica, met oefeningen en woordenlijst. 7e druk. (174 blz.). ƒ L30

Jansonius, H.: Engelsen handelsleesboek. 2e druk (IV, 183 blz.). ƒ 1-45

Licht en liefde voor allen, die daaraan behoefte hebben. Red.: Hilbrandt Boschma. No. 50 (Jan.). Ruurlo, Hilbrandt Boschma. Fol. [30x225], Per jrg. (12 nrs.) ƒ ?

Longos, zie: Wereldbibliotheek.

"Luttenberg: Chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813. Voortgezet door mr. dr. J. G. Stenfert Kroese. 1918. Blad 23-32 (5 Juli3 September). Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.

Maandblad van de vereeniging «Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland», eevestied te Amsterdam. 12e

jaargang. 1919. No. 100 (1 Jan. 1919). Haarlem, Adres van administr.: A. van den Bosch: Olieslagerslaan 22. Gr. 8°. [28 x 225]. Per jrg. (12 nrs.) ƒ 2.50

De leden van den „Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland" ontvangen dit blad gratis.

Mannoury, G.: Wiskunst, filosofie en socialisme. Overdrukken. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [195 x 14]. (42 blz.). ƒ -.60

Maris-Fransen van de Putte, J. L.: Stille gepeinzen. Arnhem, Uitgevers-maatschappij Van Loghum Slaterus & Visser. 8°. [21 x 155], (150 blz.). ƒ 1.90; geb. ƒ 2.75

Max: Afgoderij ? [Amsterdam, De R. k. Boekcentrale], 16°. [155x115], (52 blz.). ƒ-.20

Sluiten