Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 24

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

311

van de oude, krakende staatsmachine, ook andere gewoonten moeten vervallen, die slechts onheil voor het volk kunnen stichten. En tot deze gewoonten behoort, volgens hem, in de allereerste plaats de uitdeeling van een dubbel rantsoen wijn, zooals dit vroeger bij vorstelijke verjaardagen in het Oostenrijksch-Hongaarsche leger gewoonte was. «Wij sociaal-democraten», zegt dr. Pogany, «willen de verjaardagen der volksvrijheid op eene andere wijze vieren; in plaats van wijn zullen we boeken onder het volk verdeelen, opdat het zich ontwikkelen kan en zich bekwamen voor de groote taak, die het wacht. In plaats van den dommakenden alcohol stellen wij de ontwikkelende kracht der letteren».

Honderd vijf en zestig duizend boeken zullen onder de verschillende korpsen worden verdeeld.

Inhoud van tijdschriften.

Zeitschrift fiir B ü c h er f r eu n de. 10. Heft. - Georg Stuhlfauth: Drei zeitgeschichtliche Flugbiatter des Hans Sachs mit Holzschnitten des Georg Pencz. -Artur Tulla: Kleine Bausteine zur Bibliographie des Wiener Schauspiels im 18. Jahrhundert I. - Georg Witkowski: Das künstlerische Buch der Gegenwart. III. A. Warburg: Zum Gedachtnis Robert Münzels. - Arnold Pulinx: Zur Neugestaltung der Zeitschriften. - Bibliographie.

Le Droit d'auteur. No. 2. Partie officielle. Législation inférieure: France. Loi prorogeant, en raison de la guerre, la durée des droits de propriété littéraire et artistique (dn 3 février 1919). - Partie non officielle. Études générales: De la documentation photographique. - Le problème de la conservation des documents écrits et imprimés. - Jurisprudetice. - Noüvelles diverses.

ADVERTENTIÈN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.— per 3 maanden. Voor het buitenland, bif vooruitbetaling: / 9.30 per halfleer. Afzonder!, nrs. 20 cent Eewijsnrs. 15 cent. — —

Alphabetische Lrjst van boeken, tijdschriften enz., mei titeiregister, (uitgave van de Vereeniging): per ia»! (12 nrs.) ƒ 150; afionderl. nrs. 15 cent. — — — —

Boekhandel

Wegens verandering van werkzaamheden te koop aangeboden een floreerende, sterk vooruitgaande boek-, kunst- en

kantoorboekhandel

annex leesbibliotheek, op

besten stand gevestigd in een der grootere steden van Holland.

Brieven onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. 1093

VERTAALWERK

gezocht door Dame uit 't Fransch, D. of Eng. Br. fr. lett. A aan P. A. HEMERUCK, te Amsterdam. 1071

CHRISTELIJKE UITGAVE

Door wijziging in zaken ter overname aangeboden een zeer goed fondsartikel, dat thans jaarlijks circa duizend gulden winst geeft, welk bedrag bij goede exploitatie nog wel te verdubbelen is.'Benoodigd kapitaal (al naar den vorm van overdracht) 5 a 10 mille. Aanvragen onder het Nr. dezer Adv. aan h. Bur. v. dit Blad.

1090

> AANMAAK VAN'

[ PRENTBRIÊFKA ARTENJ

iWEENENfaSNEL-DENIMAG.

Sluiten