Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iöi9. No. 24 NIEUWSBLAD VOÖR DEM BOEKHANDEL

313'

Den boekhandel deelen wij hierdoor mede, dat met ingang van 4 April a.s.

het weekblad „DE WEEK" geïllustreerd zal worden saamgesmolten met de WERELDKRONIEK

De abonnés ontvangen vanaf dien datum de luxe uitgave van de WERELDKRONIEK hetgeen wij onzen abonnés in het nummer van 28 Maart hebben meegedeeld.

De abonnementsprijs van de luxe uitgave Wereldkroniek wordt ƒ2.75 per 3 maanden.

Abonnementen kunnen ten allen tijde ingaan maar zijn verbindend tot en met no. 52 van den jaargang.

Men neme hiervan goede nota. >081

NIJGH & VAN DITMAR'S UITG.-MIJ.

VERSCHENEN: 1094

OVER DE INDISCHE STAATSINRICHTING EN HAAR ONTWIKKELING IN DEZE EEUW

door

Prof. Mr. PH. KLEINTJES Prijs ƒ0.60 J. H. DE BUSSY

Amsterdam, 22 Maart 1919

HET NIEUWE KIESSTELSEL

VOOR DE PRAKTIJK GESCHREVEN

door 1100

P. KALBFLEISCH

Prijs £ 1.—

G. W. GROENEVELD

Haarlem, Maart 1919

Overname Roman

Door bijz. otnst. de verdere uitgave tegen kostenden prijs aangeboden van een reeds afgedrukten Roman (vervolg), waarvan na verschijning direct een aantal kan worden afgeleverd.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau 1 van dit Blad. 1075

Sluiten