Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

1919. No. 26

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

337

HALLO!!..

Den 5en April a.s. verschijnt het eerste nummer van

DE LAATSTE OPZIEN WEKKENDE GEBEURTENISSEN

Een nieuw geïllustreerd Weekblad, dat in geheel ons land de aandacht zal trekken.

DIT WEEKBLAD BRENGT IETS NIEUWS!

Het zal bevatten alles, waarin het groote — ook het beschaafde — publiek belang stelt en zal dit brengen

Zoo'n blad is nog nooit in Nederland verschenen, het geeft op Amerikaansche wijze het ware, het pakkende, het groote moment van ieder gebeuren.

In Amerika worden van dergelijke uitgaven millioenen per week verkocht.

Iedere boekhandelaar zal, daar hij met 40 % in commissie

kan krijgen, 'den verkoop met kracht aanpakken.

De particuliere prijs is 10 Cents, netto 6 Cents

Met geringe moeite is door den Boekhandel een flink getal wekelijks te plaatsen. Een bijzondere doeltreffende reclame zal voor „HALLO" worden gemaakt.

Wij verzoeken U op te geven hoeveel exemplaren U in commissie wenscht te ontvangen en rekenen op flinke getallen.

Uitgever: N.V. ROMAN-, BOEK- EN KUNSTHANDEL

VASTE WINST ZONDER RISICO

HALLO!!..

10 CENT

IN WOORD EN BEELD

28 MAART 1919

SINGEL 326, AMSTERDAM

1147

Sluiten