Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

838

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 26

ZU1D-AFRIKA

J. H. DE BUSSY

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM - ROKIN 60=62 FILIALEN: 1152 KAAPSTAD, PRETORIA

zal gaarne van NIEUWE UITGAVEN, die zich in 't bijzonder leenen voor exploitatieinZuid-Afrika,TUDIG

in kennis gesteld worden.

Dr. C. W. Vo'.cke, Opstellen

EN

Reglement beheer Kerkelijke goederen

Uit het fonds van de fa. J. M. VAN 'T HAAFF zijn door mij overgenomen Volcke, Opstellen ter vertaling in het latijn, 3 stukjes, en het Reglement beheer Kerkelijke goederen.

Verzoeke dus vanaf 1 April alle bestellingen aan mij te richten. 1182

Den Haag M. M. COUVÉE

Net Jongmensch, 24 jr., P.G., zag zich gaarne geplaatst als

Bediende

in Boek- of Kantoorboekhandel, tegen 15 April of 1 Mei. Bekend met administratie en Duitsch.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1187

H.H. DRUKKERS

Uitgever zoekt Boekdrukker, die eenig spoedwerk kan gebruiken.

Br. onder h.Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 1165

„DE BURGER" BOEKHANDEL

30 KEEROMSTRAAT - POSTBUS 692

kaapstad 1153 zal gaarne aanbiedingen, circulaires en prospectussen ontvangen van alle uitgaven, die zich leenen voor

EXPLOITATIE IN ZUID-AFRIKA

•aanmaak van

prentbriefkaarten:

»WEENENK«tSNEL-DEN HAAG.

Met ingang van 1 April a.s. zullen de volgende tarieven gelden:

Abonnement per kwartaal

voor Amsterdam . ƒ 6. -1 netto/5.251

„ overigNederl. „ 6.75 — „ „6—

„Kol.enbuitenl.,,8 —) „ „7.251

Advertentiën

van 1-7 regels ƒ2.60 j + 5Q 0/ elke regel meer 35 ct. \ 0 met 20 % korting.

VENN. DE NED. FINANCIER, M. H. BINGER,

Directeur-Uitgever. Amsterdam, 29 Maart 1919 1186

W. LEIJDENROTH VAN BOEKHOVEN

UTRECHT 1154

WANDPLATEN

WACHSMUTH, ENZ.

Sluiten