Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 26 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

339

In een der hoofdplaatsen van Z.-H. door bijzondere omstandigheden (dubbele zaken) TE KOOP AANGEBODEN een bloeiende, zeer sterk vooruitgaande

Boek- en Kantoorboekhandel

annex Leesbibliotheek en Leesinrichting, met completen, gezonden inventaris. Prima stand. Eerste klasse-zaak.

Bijzonder gunstige gelegenheid voor Jongeman van gegoeden huize, die zich vestigen wil. Opgericht Anno 1905. Accountants onderzoek toegestaan.

Serieuze reflect. (geen tusschenpersonen) gelieven zich schriftelijk te wenden onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. nso

Bediende P.G.

gevraagd in Debiethandel te 's-Gravenhage. Ver«ischten: eenigszins op de hoogte van den Boekhandel -en van de moderne talen. Aanvangssalaris ƒ 60 p. m.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1177

Debiethandel

Jongmensch of Jonge dame, P.G. (eenigszins bekend met den debiethandel en de moderne talen) kan geplaatst Worden in een Debiethandel te 's-Gravenhage. Aanvangssalaris ƒ 40. - p. m. Bij geschiktheid goede vooruitzichten.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1176

Voor Franschen en Engelschen import gevraagd energiek

JONGMENSCH

Salaris ƒ 100.— per maand.

W. J. v. HENGEL Rotterdam 1164

Gevraagd zoo spoedig mogelijk in een der hoofdplaatsen van Nd.-Brabant

een Bediende

hoofdzakelijk voor de administratie, bekend met den boekhandel en aanverwante vakken. Bij gebleken geschiktheid prima vooruitzichten.

Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent leeftijd, opleiding en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1189

Jongm., 25 j., goed bekend met het vak, biedt zich aan als

BOEKBINDER

Br. fr. lett. F aan CH. DIXON, te Deventer. 1184

Zoo spoedig mogelijk gevraagd

m. of vr. Bediende

Verlangd wordt vakkennis, accuraat en vlug werken, eenige talenkennis, goed handschrift.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1188

H.H. UITGEVERS

Jongeman zag zich gaarne belast met Fransch vertaalwerk. (Nov. Rom. e. d.).

Brieven worden verzocht met cond. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1179

Sluiten