Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 26

N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GEVOERDE LUXE- EN HANDELSENVELOPPEN TE VENLO ■ ELECTRISCHE ENVELOPPENFABRIEK

Wekelijksche productie méér dan twee millioen Handels-, Dienst» en Acte-enveloppen Bieden aan een partij enveloppen uitstekend geschikt voor het verzenden van drukwerken 1148

IS VERSCHENEN:

MOZES DE MAN GODS

door

J. DOUMA

Pred. te 's-Hage

Ing./1.90 Geb.f2.60

(Als eerste boek in den jaarg. 1919 der Vereeniging ter bevordering van Chr. Lectuur)

SJW Comm.-ex. op aanvrage. 1162

Kampen J. H. KOK

Verzoeke geen Commissiegoed meer dan alleen op verzoek.

Vervolgwerk voortaan direkt per post, daar ik van het Bestelhuis geen gebruik meer maak. lm

K. J. ZOMER Aalten, 28 Maart 1919

Bediende Indië

In een grooten Boekhandel op Java is plaatsing voor een goed onderlegd Bediende, circa 30 jaar, 1 ief st ongehuwd, volkomen op de hoogte van het vak, kennis van moderne talen en goede manieren vereischten. Conditiën nader overeen te komen.

Brieven met uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1145

MORKS' Beroepsbibliotheek

Heden verscheen no. 34:

Gemeente-Secretaris

door

Mr. G. A. VAN POELJE

Volgende week verschijnt no. 36:

DE POLITIE

door E. DOZV Districts-Commandant, Inspecteur der Rijksveldwacht

Prijs per deeltje 60 ct.

Bij aanbieding: 4-9 ex. met 30°/0; 10-24 ex. met 35 0/0; 25 ex. met 40 %, ook gesorteerd met de vorige nos.

C MORKS Cz. DORDRECHT H46

Zelfonderricht

voor VREEMDELINGEN Alle moderne talen, cursus in één maand

Hollandais dans 1 mois ƒ0.45 L'Anglais » » » »0.45 L'AUemand » » » »0.45 Dutch in a month. . » 0.45 French » » » . . »0.45 German» » » . . »0.45 Hollandisch in einem

Monat »0.45

Französich » 0.45

English » 0.45

Verhoogd met io % crisistoeslag

Deze zoo bekende ingevoerde courante serie heeft een cachet en is zeer verkoopbaar.

Bij aanbieding 15/12 niet gesorteerd. 1143

lYl. LOBO Mzn.

Frederikspleinl8,Amsterdam

HERDRUKKEN

liggen ter perse van: 1170 Stijn Streuvels, Minnehandel „ „ Lenteleven., ,, „ Glorierijke Licht

„ „ Morgenstond „ „ Doodendans Vóór 20 April a. s. kunnen

de Ex. geruild worden.

L. J. VEEN.

Amsterdam, 28 Maart '19.

Etaleert 1155 SLEESWIJK'S KAARTEN het geheele jaar, dus niet alleen in het z.g. Reisseizoen. Het loont de moeite.

BUERhBIMK

PARTIJ WERK t»

PARTICULIER-BINDWERK

LINIEEREN

GOED en VLUG

N.V. BOEKDRUKKERIJ er BINDERIJ

v/« firma J.UW.ALTORFFÏR middelburg

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 1151

Sluiten