Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 26

PRIJSVERHOOGING

's-Gravenh. Kerkbode

Met ingang van 1 April wordt de abonnementsprijs als volgt: per jaar ƒ 2.50 bij vooruitbetaling, fr. p. p. ƒ 2.90. Per nummer 5 ets.

Advertentiën: 1 — 5 regels ƒ 1.50, elke regel meer ƒ 0.30. Bewijsnr. 5 ets. 1178

De Uitgevers DE ERVEN W. A. BESCH00R 's-Gravenhage

Fa. A. J. BRONSWIJK, te Oostburg, vraagt gebonden Romans, jongens- en meisjesb., nieuw. 1183

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Muller, OudUtreehtsche vertellingen; Aalberse, Praeadviezen over staatsmonopolies; Querido, De oude waereld, ing. en geb ■ Couperus, De ode, geb. im

FEUILLETONS

Oorspronkelijke en vertaalde te koop aangeboden tegen lagen prijs, kort, zeer geschikt voor weekbladen. Proefnummers gaarne op zicht.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1157

Wie kan ons leveren : 30 Amerik. Leien 35x25cM. 70 „ „ 32x22,, Aanb. aan FIRMA F. B. DEN BOER, te Middelburg. 1169

Ter overn. gevr. de compl. jrg. 1900/'14van het Staatsbl. en de Handelingen der StatenGeneraal, met bijlagen.

Brieven m. prijsopg. onder letter T.Boekh. „DE ATLAS", Postbus 22, Nijmegen. 1175

Teruggevraagd

ter ruiling voor nieuwen druk (verschijnt ongeveer einde Aug. 1919): 1161

„De Stoomwerktuigen", door Ir. D. J. Wagner, deel I en II, en de gebonden exemplaren. Ruil-exempl. worden spoedig ingewacht vóór 15 April a.s.

TECHNISCHE BOEKHANDEL G. VAN HERWIJNEN DORDRECHT

Aangeboden voor den meestbiedende onder het Nr. dezer Advertentie: Panorama lste d. vrij, geb.; Buiten 1907; (beschadigde band), geb.; Buitenl909,geb.;Buitenl910,geb.; Buiten 1911, geb.; Revue der Sporten, 3de d. vrij, geb.; Het Leven 1911, 2dln., geb.; Het Leven 1912., 2e dln., gec.; Het Leven 1913, 2 dln., gec; Eigen Haard 1917, gec. 1165

Sluiten