Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijvoegsel bij het Nieuwsblad voor den Boekhandel van Dinsdag 1 April 1919, No. 26

CRISIS-TOESLAG

Lijst van uitgevers, die op den particulieren prijs hunner uitgaven een crisis-toeslag heffen. Deze lijst verschijnt driemaandelijks. Van veranderingen voor de eerstvolgende lijst wordt uiterlijk vóór 15 Juni a.s. opgave verwacht.

Naast deze toeslagen dient op alle particuliere prijzen te worden berekend een debitanten-toeslag van 5 procent.

Naam Woonplaats o/0 Naam Woonplaats %

Adriani, A. H. . . . Leiden 0 Boekhandel van den

Akkeringa, Firma A. . Bussum 10 Zendings-studie-raad 's-Gravenh. 10

Algemeene uitgevers- Bohn, De Erven, F. . Haarlem 10

maatschappij «Ad Bolle, D Rotterdam 0

usum mundi». . . Amsterdam 10 Bootsma, Js 's-Gravenh. 10

Altink, A Amsterdam 10 Borg, G. ') Amsterdam 10

Apken, P. J Deventer 10 Bosch Jbzn.,Uitgevers-

Arentshorst, Gebrs. . Kampen 10 maatschappij E. J. . Baarn 10

Bakker, J. . . . . . Drieborg 0 Bottenburg, H. A. van Amsterdam 10

Bekker, FirmaF.H.J. i) Amsterdam 10 Brand,Uitgevers-maat-

Belinfante, Boekhan- schappij vrhn. Paul. Bussum 0

del vrhn. Gebr. 2) . 's-Gravenh. 10 Bredée's, J. M., Boekh.

Belkum Az., P. van3). Zutphen 10 en uitgevers-maat-

Beschoor, De Erven schappij. Rotterdam 0

W. A.4) 's-Gravenh. 10 Brill, Boekhandel en

Binger, Boek-, kunst- drukkerij vrhn. E. J. Leiden 10

en handelsdrukkerij Brink, H. ten. . . . Arnhem 0

vrhn. Gebr. . . . Amsterdam 0 Brinkman's Boekhan-

Bisschop, Boekhandel del 2) Amsterdam 10

en drukkerij A. . . Amsterdam 10 Brugsma Az., Firma B. Utrecht 0

Blankwaardt&Schoon- Bruna, A.W., & Zoon's,

hoven5) RijswijkZ.-H. 10 Uitgevers-mij. . . Utrecht 0

Boek-centrale,DeR.k.6) Amsterdam 10 Brusse's, W. L. & J.,

Uitgevers-maatpij 3). Rotterdam 10 Bussy, J. H. de4) . . Amsterdam 10

1) De toeslag wordt geheven oP de verhoogde Buurman & De Kier . Leiden

prijzen en op die van alle nieuwe uitgaven, ook de Callenbach, G. F. . . Nijkerk 0

nog te verschijnen. Campagne, H. C. A.,

2) Hiervan zijn uitgezonderd de regeeringsuit- & Zn Amsterdam 0

gaven. Centen, D. B. ... Amsterdam 10

3) De prijs van de deeltjes der Tooneelbibliotheek wordt per nr. met ƒ -.05 verhoogd.

4) Van dezen toeslag zijn uitgezonderd: Keur- 1) De toeslag wordt geheven op de verhoogde garve, dr. E. J. W. Posthumus Meijjes, Kerkelijk prijzen en op die van alle nieuwe uitgaven, ook de 's-Gravenhage, en dr. M. M. den Hertog, Levens- nog te verschijnen.

geheim. 2) De prijzen worden naar boven afgerond op

5) De toeslag wordt alleen geheven op school- 5 cents.

uitgaven. 3) Deze toeslag betreft alleen de uitgaven voor

6) De toeslag wordt geheven op de verhoogde het onderwijs.

prijzen en op die van alle nieuwe uitgaven, ook de 4) Hiervan zijn uitgezonderd uitgave na 18 Juli nog te verschijnen. ; 1918 verschenen.

Sluiten