Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Naam

Woonplaats

%

Naam

Woonplaats i %

Cleef, De Gebroeders

Van i)- ..... 's-Gravenh. 10

Cohen, Gebr. E. & M. Amsterdam 0

Daamen, D. A. . . . 's-Gravenh. 10

Dalmeijer, J. C.. . , Amsterdam 0 Dekker & Van der

Vegt Utrecht 0

Delwei, G 's-Gravenh. 0

Dikhooff, J Hilversum 10

Dishoeck.C.A.J.van2). Bussum 10

Dixon, Ch Deventer 10

Dixon, C. M. B., & Co. Apeldoorn 0

Doesburgh, S. C. van. Leiden 10

Duym, F Gorinchem 0

Eisma Cz., W. A. 3). . Leeuwarden 10 «Elsevier», Uitgeversmaatschappij 4). . . Amsterdam 10 Emmering, J. . . . Amsterdam 10 Engelhard, Van Emb-

dert & Co Amsterdam 0

Fongers' Boekh. en uitgeverszaak .... Uithuizen 0 «Futura», Uitgeversvennootschap . . . Leiden 0 Gaastra, S. M. . . . Bussum 10 Goor, G. B.van, Zonen's

Uitgevers-maatpij5). Gouda 10

Graauw, Gebr. . . . Amsterdam 10

Haan, Firma Jan. . . Groningen 0

Haan, W. de. . . . Utrecht 0

Haas, Fa. J. S. de . . Amsterdam 0

Hansma, Laurens . . Apeldoorn 0

Hansma, L Assen 10

Harms Tiepen, C. . . Amst.enDelft 10

Hartog, H. de ... Hemmen 5

Have, W. ten6). . . Amsterdam 10

Haverman, D. J. . . Naarden 0

Hees, A. W. M. van . Amsterdam 0

Heijnis Tsz., J. . . . Zaandijk 0

1) Van dezen toeslag zijn uitgezonderd de depót-uitgaven.

2) Deze toeslag wordt geheven sedert 1 Januari 1918.

3) Ingegaan 9 September 1918.

4) Deze toeslag is gelegd op den n e 11 o-prijs, echter niet op dien der werken van J. Verne, van Winkler Prins, Encyclopaedie en «Hoe voeden wij ons thans 't best».

5) De toeslag betreft alleen de schooluitgaven.

6) Hiervan is uitgezonderd: dr. G. Vellenga, Christelijke dogmatiek.

Hengel, W. J. van >) . Rotterdam 10

Herwijnen, G. van . . Dordrecht 10

Heteren, J. H. & G. van. Amsterdam 0

Hilarius Wzn.'s (W.) Boekhandel, drukkerij en uitgeversmaatschappij 2). . . Almelo 10

Hoek, Gebr. Van der. Leiden 10

Hoet, Firma H. ten. . Nijmegen 10

Holkema, Van, & Wa-

rendorf Amsterdam 0

Hollandia-drukkerij3). Baarn 20

Hollandsch - Afrikaansche Uitgevers-maatschappij 4) . . . . Amsterdam 10

Honig, H Utrecht 0

Jager, A. de . . . . 's-Gravenh. 0

Kamp, Erven B.van der. Groningen 10

Kampen, P. N. van,

& Zoon Amsterdam 0

Kemink & Zoon. . . Utrecht 0

Kluitman's, Gebr., Uitgevers-maatschappij Alkmaar 0

Kluwer, JE. E.5). . . Deventer 10

Kok, J. H Kampen 0

Koning Gzn., Z. J.. . Oostwolde

(Oldambt) 0

Kruseman, J. Philip . 's-Gravenh. 5

Langenhuysen, C. L.

van Amsterdam 0

Lankkamp, G. J. . . Deventer 0

Leeuwen, J. W. van

(K. Fercken) . . . Leiden 10

Leijdenroth van Boekhoven, W Utrecht 0

Leiter-Nypels. . . . Maastricht 0

Libertas, Drukkerij. . Rotterdam 0

Looy, S. L. van 6) . . Amsterdam 10

«Luctor et emergo»,

Electrische drukkerij 's-Gravenh. 0

1) Alleen op schoolboeken.

2) Alleen op uitgaven voor schoolgebruik.

3) Van dezen toeslag komt de helft ten bate van den debitant; uitgezonderd hiervan zijn de brochures.

4) Van dezen toeslag is uitgezonderd <De juichende kinderschaar».

5) Deze toeslag wordt sedert 1 Januari 1918 geheven op de schooluitgaven.

6) Alleen op den ingenaaiden prijs.

Sluiten