Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 27

g. theod. bom

BEEEDIOÜ MAKELAAR EN EXPEHT VOO R DE GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR BEDRIJFSWSARDE, BOEDELSCHEIDING CR EDI ETHYPOTH EEK, SUCCESSIE EN LIQUIDATIE. SCHADEREGELINGEN EN PUBLIEKE VERKOOPINGEN

KANTOOR: KERKSTR. 310-314-. AM5TEHDAM,T5L. N. BOS

KARL W. HIERSEMANN - LEIPZIG, Königstrasse 29 lm Marz sind ausgegeben worden: 1235

KATALOG 465: AFRIKA

GESCHICHTÈ - ALTERTUMSKUNDE - GEOGRAPHIE - ENTDECKUNGSREISEN - ETHNOGRAPHIE KOLONIALWESEN - AFRIKANISCHE SPRACHEN

KATALOG 466 und 467: ARCHITEKTUR

Zum Teil aus der Bibliothek des Geh. Baurats HEINRICH KAYSER, Berlin

KATALOG 468: KUNST und KUNSTGEWERBE DES KLASSISCHEN ALTERTUMS

Die Zusendung erf olgt kostenlos. Ich bitte zu verlangen

H. B. BREIJER & ZOON, te Arnhem, zoeken een 1243

Bediende P.G.

Aanvangssalaris ƒ60.—tot ƒ80.— naar bekwaamheid.

Gevraagd een

tweede Bediende

P.G., in een drukke debietzaak.

Brieven met volledige inlichtingen en opgaaf van verlangd salaris onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1215

De UITGEVERIJ „PLANTIJN", te Bussum (boeken, kalenders, briefkaarten enz.) vraagt om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden een flink net

JONGMENSCH

goed op de hoogte van dubbel boekhouden, expeditie enz. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen, referenties, verlangd salaris enz. worden ingewacht aan bovengen, uitgeverij. Geen persoonlijke bezoeken s.v.p. 1211

Welke Uitgever

heeft interesse voor uitgave van een Propagandawerkje voor nieuwe opgang makende beweging (sociaal-ec. belang) Drankbestr. en Lich. Ontw., geïll., waarvan reeds een groot aantal afnemers bestaan en jaarlijks een groot aantal is te plaatsen. Zeer gesch. voor opname reclames en lichtdruk. Organisateur is bereid en in staat verkoop zeer te bevorderen. . .br- motto „Uitgave" Alg. Adv.Bur. ADELAMARAzn , Den Haag. 1209

De Firma A. VERNOUT, te Haarlem, vraagt met 1 Mei a.s. een

flinke Bediende

Vereischten zijn voldoende kennis van den boek- en papierhandel en flink verkooper. Salaris naderovereen te komen. 1221

JONGMENSCH

jaren zelfstandig in den Boekhandel werkzaam, z. z. g. gep. in zaak, waar gelegenheid bestaat tot eventueele deelname of opvolging. 1229 Br. met uitv. inlichtingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

Sluiten