Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 27

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

355

EEN RECORD

Bijna 500.000 Ex. van de Serie Geestige

Ex-Kroonprins briefkaarten werden in enkele

maanden verkocht en nog steeds nabesteld door firma's die ze geregeld etaleeren.

No. 1. St. Helena in Holland

„ 2. Die Wacht am Rhein

„ 3. Quo Vadis?

„ 4. Brief v. d. Ex-Kroonprins a. d. Ex-Keizer

„ 5. Einsam bin ich nicht alleine ....

„ 6. De Kampioen van Wieringen

„ 7. „Wir ringen" bis zum Ende

„Wir ringen" bis zum Tod . . .

„ 8. De „Nieuwe" Wacht am Rhein

„ 9. Vereeuwigd in het Ned. Panopticum

„ 10. Telephonisch gesprek tusschen Ex-Kroonprins en

Ex-Keizer (ter perse)

Mede verschenen, onderstaande kaarten: 1210

No. 1. Die het laatst lacht, lacht het best!

„ 2. Oranje boven! Paleis Noordeinde

„ 3. Oranje boven! Rondedans

„ 4. Wij blijven trouw aan i Zeeuwsche vrouw met Limb.

, 6. In naam van Oranje gesloten de Poort (zoo juist verschenen) „ 7. Weer goede vrienden! (zoo juist verschenen)

(Trinquons! nous sommes d'accord!)

„ 8. DE RAAD VAN VIER (zeer geestig) (ter perse) Flinke reclamebiljetten staan U ten dienste

ÉTALEEREN IS VERKOOPEN! Per 100 Jf6 — gesorteerd — Per 1000 .f 55.— gesorteerd

UITGEVERIJ „PLANTIJN" — BUSSUM

De Serie bestaat nu uit:

5.

Koningin en Nederland Dito

mijnwerker De Wapens v. Zeeland en Limburg

Sluiten