Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 27 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

357

BRorayiMK

PARTUWERKeu PARTICULIER BINDWERK

LINIEEREH

GOED en VLUG

h.v. boekdrukkerij eb binderij

Vhfirma J.C.&W.ALTQRFFER MIDDELBURG

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKER IJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 1201 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Wij hebben nog een groote voorraad

Poësie en Plakplaatjes

met en zonder zyde

Zonder zijde in heele en halve doozen, gemakkelijk per vel

te verkoopen Vraagt ons monsters met prijs FIRMA WED. PLANCKEN & ZOON, ZWIJNDRECHT

TE KOOP GEVRAAGD Kistjes Kleermakerskrijt (wit) driek. stukjes

Brieven met opg. van prijs ond. het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1222

Aangeboden voor meestbiedende: Leven en arbeid van Mr. C. Th. v. Deventer, door Dr. H. T. Colenbrander en J. E. Stokvis, uitgave P. N. v. Kampen & Zn., compleet in 3 deelen, gebonden; De Boekhandel in Amsterdam in de 17e eeuw, door M. M. Kleerkooper en W. P. van Stockum Jr., compleet in 2 deelen, gebonden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1241

Prijsverhooging

De prijs van J. H. GUNNING, Het kruis des Verlossers is nu gebonden ƒ1.25.

De ingenaaide prijs blijft ƒ 0.65.

Hierdoor vervalt de geannonceerde 10°/0 crisistoeslag. 1227

Uitgave van DE ERVEN W. A. BESCHOOR 's-Gravenhage

H.H. BOEKHANDELAREN!

Wij kunnen weder Rood Zegellak en Bruin Paklak leveren.

VRAAG OFFERTE

NEELMEIJER & CO. APELDOORN kb

Teruggevraagd

ter ruiling voor nieuwen druk: 1219

LUDWIG FULDA, Der Dummkopf

Ruilex. te zenden vóór 15 April e.k. aan

W. J. THIEME & CIE. Zutphen, 31 Maart 1919

W. HILARIUS Wzn., te Amelo, vraagt ingenaaid: Sick Elavan, Vliet en Hove; v. Eckeren, Ida Westerman; Sabbe.Nood der Bariseele's; Chapelle-R., Vriendinnen.

1226

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Handelsadresboek voor Nederland; Havard, Faience de Delft.

1236

G e v r a a gd onder het Nr. dezer Advertentie: Illustrirte Zeitung 1914,1916, 1917,1918, net gelezen. 1237

Gevraagd door VAN DE VEN'S BOEKHANDEL, te Baarn: Maas, Behandeling van den Bosch-magneet.

1220

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie.: Kramer, Bonte, Woordenb. Fr.-Ned., Ned.-Fr.; Franck, Etymologisch woordenb.; P. R. Bos, Atlas. 1240

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd :

J. C. & W. Altorffer, Midd. ♦Nieuwe Rott. Ct. Jrg. 1910, 1911.

Wed. J. N. P. v. Balen, Alkmaar. Nieuwburg, Bijbelsch museum. Metz-Koning, Dominee Geeston. I.

J. L. Beijers, Utrecht. Staatsbl. Off. uitg. 1913, 1914. Buddingh, Wandel, i. d. Betuwe.

W. J. Berends J.Jzn., Zwolle.

Bates, Art and literature of business. 6 vols.

Stratz, Schoonh. d. vrouw. G.

Erven W.A.Beschoor, 's-Grav. "Knap, Lendenen omgord. Geb.

Paul Brand, Bussum. v. d. Meeren, Stille grootheid. Klip, Broeder en zuster. Holl., Waar en waarheid. Sagehomme, Roman v. e. mission. Benson, Trots pij nbank en schavot. Monlaur, Lichtstraal. Sheehan, Succes d. mislukking. Blitz, Afrikaansch millionair. Gr. Allen. Hertogin Perv. Mac Casthy, Don Quichotte. Roehl, Pension Volkerling. Hume, Geheim huurrijtuig. Viroflay, Plichten v.besch. mensch. Franssen, Jezus leer en leven. 1-2. M. Diemer, Meester Josia. Gronings, Lijdensgesch v. J. C. Ruscheblatt,Lijden en sterv. v. J.C. Siegfried, Christus w. in ons. Scheffmaeker, Klaar licht. Mother Loyola, Soldaten v.Christ.

J. M. Bredée's Boekh., Rotterd. *v. Oosterzee, Op reis.

J. Bruin Az., Zaandam, v. Diel, Encyclop. v. d. Hulst, Bijb. gesch. ledr. G.

J. Cikot, 's-Gravenhage. Het Paleis v. justitie. 1911. Z.g.k.d.

Sluiten