Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 27

H. C. Delsman, Amsterdam. TheCambridge natural hist. 10 vis. Heape.Textb. o. embryoIogie.Vol.I. Hesse u. Doflein, Tierbau u. Tierl.

J. H. Donner, Rotterdam. Stumpff^Vjrorlezingen. Geb.

A. van Duijnen, Nijmegen. *Brehm, Tierleben. 13 Bnde. ♦Ranke, Der Mensch. 2 Bnde. ♦Warb., Pflanzenwelt. L. dr. Hfled.

J. Emmering, Amsterdam. Bolland, Zuivere rede. Ch.-Roobel, Bartje. Ing. R. v. Stuwe, Durate. Ing. R. v. Stuwe, Huize ter Aar. Ing. R. v. Stuwe, Odelia Bergheim. 1. Maartens, De hoogste roem. Verster, Als een vlieg o. d. kaars. I.

W. J. van Hengel, Rotterdam. *H. y.d. B., N., Levensverz.geneesk.

Hijman, St. Kroeze&v.d.Z., Arnh. Versluys, Beg. nieuwere meetk. Mol, De mod. goudtheorie. Boissev., Prijzen, loonen, goudpr. Schimmel, Het muntwezen in Ned. Gerritsen, Nederl. bank. Mees, Proeven gesch. Ned. bankw. v. d. Haer, Homoeopathie. Wilde, Fantasieën.Voorr. v.Ritter. 'Hartman, Beatus 111e. Ing. of g.

Fa. A. Huisman, Meppel. *v. Eeden, KI. Johannes. I. of g. ♦Ned. volksl.boek. I/Il. Ing. of g.

M. O. Jongbloed, Leeuwarden. ♦Geesink, Ordonantiën. ♦Stapel, K., Handb. v. d. politie.

D. A. Kroeseklaas, Apeldoorn. *Coenen, Wilde jager. G. k. d.

Meulenhoff & Co., Amsterd. lllustration. Jrg. 1914,'J 5,'16. Kplt.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. Brouwer, Middelzee v. Friesl.1834. Simplicissimus. 1914-1918. Bolland, Collegium logicum. Honert, Formulierboek. L. dr. Faure, Procesrecht. 1. L. dr. Sepp, Vlinders. Afz. dln.

P. J. Romijn, Oosterbeek. ♦Arabische nachtvertelling. Dulac.

Fa. C. W. M. Roskes, 's-Grav. Pel, Ziekten d. maag. Geb.

Wed. J. R. van RossuM.Utrecht. Crimin. wetb. v. h. krijgsvolk te water en te land. (Leiden).

Seyffardt's Boekh., Amsterd. Tijdschr. Oliën e. vett.Jrg.l,2.Kplt. Tijds. Oliën en vett. Jrg.3,nr.l2,31. Tijdschr. In-e. uitv,1919,nr.l,2,4,5.

W. S. Terpstra, Steenwijk. Heukels, Flora v. Nederl. 3 dln. G.

Fa. J. W. Wolff, Deventer. ♦Chr. t. Hove, Lientjes kinderj. G.

Aangeboden :

W.P.v.Stockum & Zn., 's-Grav. v. Dokkum, Een bijdrage t.d. Ned. muziekgesch. d. 19e e. G. 50 %.

N.V. HANDELSVEREENIGING GEBRS. RIKKERS

AMSTERDAM 1212 DEN HAAG - NEW-YORK - ROTTERDAM

Wij hebben thans weder ontvangen Wolfs Conté potlooden No. 2 Schoolpenhouders met bus Diverse soorten goede Vulpenhouders

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

de bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor geregelde toezending van koppermaandag-kalenders, fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn-catalogi, veiling-catalogi van fondsartikelen en van drukkerijen, letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen, reglementen van vereenigingen in den boekhandel en verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den boekhandel betreffende, prospectussen en-proeven van bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. gaarne zullen ook worden aanvaard die geschriften of gedrukte stukken, die op den boekhandel algemeen, handelszaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhandelaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben

DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. G. C. DE VRIES

Van Gelder Zonen, Amsterdam

PAPIERGROOTHANDELAREN Singel 230-234, Heerengracht 205

Telegram-Adres: GELDERVAN Telefoon:

C. 956 1 ., N. 6061 Magazijnbestellingen

C.1545 A,|e,Teene N.8956 Inkoopbureau

N. 23! " N. 9624 Directie 1195

Sluiten