Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 28

Commissiegoed

Voortaan wordt door onze firma geen Commissiegoed meer verstrekt, ook niet op aanvrage. Reden tot dit besluit is het voortdurend terugontvangen, in dikwijls zeer haveloozen toestand, der welwillend afgestane exemplaren. Hoogstens wordt van nu af een boek op bepaald verlangen ter inzage gegeven voor acht dagen, met de uitdrukkelijke voorwaarde, dat indien het op den bepaalden datum niet in geheel onbeschadigden staat is terugontvangen, hetzelve voor rekening geboekt wordt. 1276

Op déze annonce zullen wij ons ten allen tijde, indien nóódig, beroepen.

LA RIVIÈRE & VOORHOEVE

ZWOLLE, 3 April 1919

Vlaamsche jongeling, 21 jaar, zoekt een middel van bestaan, 't zij als

CORRECTOR

of mede-opsteller van een katholiek blad. Minimum salaris ƒ 75.— per maand. Liefst te Amsterdam of dicht bij de hoofdstad. Is letterkundig onderlegd. 1264

LEO FAUST

zoekt een uitgever bereid de complete uitgave op zich te nemen van zijn Parijsch dagboek „Faubourg en Boulevard in Oorlogstijd", waarvan het le deel verscheen in 1915 bij S. L. van Looy. Nog 2 dergelijke deelen in manuscript.

Adres: 220 Charl. de Bourbonstr., Den Haag. 1270

N.V. Uitg.-Mij. „DE ZONNEBLOEM"

APELDOORN

De prijzen onzer uitgaven zijn vanaf heden als volgt:

ZONNEBLOEMBOEKJES: 1257

No. 1. Beatrijs ƒ0.75

„ 2. Esmoreit „0.75

„ 3. Jan J. Zeldenthuis, Langs Heide

en Akker „ 0.75

„4/5. Joannes Reddinqius, Zonnewende „1.30

„ 6. R. J. Spitz, Uit Hooft's Lyriek . „ 0.75 „ 7/8. Willem Kloos, Sophocles' Anti-

gone „1.30

„ 9. Lanseloet van Denemerken . . „ 0.75

„ 10/II.Agnes Maas-Van der Moer, De

Zwervers „1.30

„ 12. A. Saalborn, De Aarde Neemt.... „1.15 Alle deze gecartonneerd Ds. S. K. Bakker, Het Verbroken Juk geb. „ 1.65 „ „ „ „ Van de Hoogtijden van ons Kerkelijk Leven . . . ing. „ 2.25

geb. „2.75 (crisis-toeslag inbegrepen) Frans Bastiaanse, De Techniek der

Poëzie ing. ƒ 1.—

geb. „ 1.30

Carry van Bruggen, Van Een Kind ing. „ 2.60

geb. „3.25

Voor zoover niet anders vermeld worden deze prijzen verhoogd met 10 % crisis-toeslag + 5 % voor den debitant.

N.B. In prijs verhoogd zijn slechts de Zonnebloemboekjes no.'s 1, 2, 3, 4/5, 6, 7/8 en 9.

D. BLAZER & METZ, ROTTERDAM

FABRICEEREN:

Kantoorboeken Luxe cartonnages Enveloppen Schrijf- en papierwaren Kinderspelen Notitiegoed 1278

Sluiten