Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 29

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

387

1310

BOEKDRUKKERIJ VONK & CO., ZEIST

TELEFOON 63

Boekwerken en

Periodieken

van onberispelijk Handen Machinezetsel

VRAAGT PRIJZEN EN PROEFPAGINA

Opvraag ter ruiling

Van: 1297 Bitter en Valkhoff, Précis,

4ième éd.

Claassen en Hazeloop, Groenteteelt, 5e druk

Lect. Class. No. 36, Andromaque

Ploetz Reinders, Vocabulaire, 8ième éd. Stories and Sketches: No. 4 Sign of Four „ 7 Lady of the barge „ 13 An ideal Husband, 2"d éd.

S. en J. Editie:

No. 11, Militiewet, 2e druk

„ 57, Veiligheidswet,

9e druk

>, 80, Vogelwet, 2e druk

zijn herdrukken in bewerking. Ruil-ex. kunnen tot 15 dezer worden teruggezonden.

W. E. J. TJEENK WILLINK 3 April 1919

H. H. KOK B zn., te Zwolle, vraagt: Jurisprudentie (Kaartsysteem, uitg. Tjeenk Willink) 1913, 1914 en 1915. 1333

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

J. L. Beijers, Utrecht. Praeadv. d. V.v.S.enS. over dewenschelijkh. v.staatsmonopol. 1919.

D. J. de Boer, Nijkerk. v. Wulfen, De sprekende letterb. b. h. a. leesonderw.

J. G. Broese, Utrecht. Idzerda, Schoonh. in defotogr. G.

J. H. de Bussy, Amsterdam, v. Vollenhoven, Onbaatz. i. staat. In- en uitvoer. Jrg. 1918. Juynboll, Mohammed, wet. Bouasse, Modules d'élasticité

caoutchouc vulcanisé. Staring, Bodem v. Nederl. le dr.

A. Dupont, Amsterdam. *Mendes, Santeljano's. Ing.

J. Emmering, Amsterdam. Tasman, Journal of his discovery of Van Diemens Land enz. by J. E. Heeres.

Otto Harrassowitz, Leipzig. Dozy, Hist. d. Musulmans en

Espagne. 4 vols. Rawlinson, Smith and Pinches,

Cuneiform inscript of Western

Asia. 5 vol. Auch einzeln. Assemennus. Bibliotheca orienta-

lis Clementino-Vaticana. 3 vol.

1719-'28. Cuneiform texts from Babylonian

tabiets in the Brit. mus. Part I

u. ff. 1896. u. ff. Catalogue of cuneiform tabiets in

the Kouyunjik collection in the

Brit. Mus. Vol. I. u. ff. 1889 u. ff. Patrologia orientalis publ. p.

Graffin et Nau. Alle Bde u. Fase. Publications dePEcoledeslangues

oriënt, vivantes. Alle Seriën u.

einz. Bde. Cabrol, Dictionnaire d'archéologie

chrétienne. Migne, Patrologia graeca etlatina. Du Cagne, Glossarium mediaeet

infimae graeeïtaties. Du Cagne, Glossarium mediae et

infimae latinitatis.

W. J. v Hengel, Rotterdam. Groote cultures, dl. I. Gerdes, In de duinen. Herckenrath, Fr. woordenb. dl. I. Asseleyn, De spilpenning.

F. C. Koens, 's-Gravenhage. Flammarion, Wonderen d. hemels.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. "Blom, Moderne kookkunst. 'Snijder, Rome's voorn, leerstell. *Borel, Chineesche kunst. 'Borel, Kwan Yin.

B. v. d. Land, Amsterdam. Looman, Hoe wij a. d. bijb. zijn gek. De Gids. 3 a 4 mnd. oud.

Bernard Mensing, 's-Gravenh. •Boudier Bakker, Spiegeltje. G.k.d.

Morks & Geuze, Dordrecht. Barbusse, Het vuur. Geb.

Johannes Müller, Amsterdam. Hubert v. BI., Zweedsche gymn.

De Nederl. Boekh., Antwerpen. *Brinkman's Alphab. lijst. 1917.

Martinus Nijhoff, 's-Grav. Meyier, Techn. vraagb. Bosch, Techn. woordenb. 4 d. Haastert, Leeuwenhoek 1823. Leeuwenhoek: alles. Soet, Stavoren. 1647. Groenemeyer-Poelje, Kieswet. Opzoomer, Wezen d. kennis. 1867. Studie e. bijdr. theol. 1868 I.

G. Odé's Boekh., Schiedam. *Querido, Koningen. Geb.

S. Gouda Quint, Arnhem. Land, Wisselrecht. Smidt, Gesch. wetb. strafr. 5dln.G.

J. P. Revers, Dordrecht. Maandbl. boekh. n°. 285, Mei' 18. of jrg. 24 kplt.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. •Querido, Oude waereld. G. Nw.

Gebrs. Schröder, Amsterdam. Nellie van Kol, Kinderbijbel. 1/1II.

Van Stockum's Antiq., 's-Grav. Bird, Gevaren d wildern. 1877. G. Disraeli, De kris. v.h. oogenbl.1854.

G. G.Veenendaal, Amersfoort. Timmermans, Symforosa.

R. van der Velde, Leeuwarden. "Stanley, Zuid-Afrik, reizen.

Sluiten