Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 30

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

395

Gevraagd in de afd. „ANTIQUARIAAT" van

de Firma E. J. BRILL een

BEDIENDE

bekend met de moderne talen en liefst eenigen tijd in het vak werkzaam.

Brieven of persoonlijk bezoek: Oude Rijn 33a, te Leiden. 1372

Bediende Uitgeverskantoor

Ten kantore van GEBR. KLUITMAN, te Alkmaar, is plaatsing voor een BEDIENDE, bekend in den boekhandel en bekwaam voor correspondentie.

. 1375

GEBRS. F. & W. BOELENS, HAARLEM

ONTVANGEN: 1368

Leitz Briefordners, kwarto, 8 c.M. . . 90 cent

per 25 85 „

per 100 of meer .... 85 „

Leitz Briefordners, folio, 8 c.M., p. stuk 95 „ De echte Amerikaansche Bordreinigers

per dozijn. ...... f 3.90

per 100 „ 30.—

Faber Potlooden H.B.. . . per gros „ 8.50

FaberRafaëlPotloodenNo.2 „ „ „ 3.90

Ferry Pennen No. 120 . . „ „ „ 1.75

Schoolpenhouders .... „ „ „ 4.75

Schoolpenh. met koperen bus „ „ „ 5.95

N.B. Tot onze spijt moesten we bij de vorige zending Leitz Ordners vele afnemers teleur stellen. We hopen echter nu aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Men bestelle echter omgaand.

N.V. V/H J. GILTAY ZN.

Electrische Boekbinderij

Leveren thans weder heel linnen

STEMPELS AN DEN

Vraagt monsters en modellen 1342

Telef. Int. 165 - Dordrecht

Leesbibliotheek

Te koop aangeboden 1600 in goeden staat zijnde, gecartonneerde Romans, zeer geschikt voor Leesbibliotheek. Koopsom 550 gulden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1352

DIRECTEUR BOEKHANDEL

Om als zoodanig in een N.V. op te treden wordt

gezocht iemand met uitstekende referentiën. Deelname in het maatschappelijk kapitaal is verplicht.

Brieven met volledige inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1360

Aank. Bediende

gevraagd, 1 Mei of direct. Goed handschrift en eenige kennis der mod. talen vereischt. Bekendheid met Vervolg- en Advertentieboek geeft voorkeur.

Br. GEBR. SCHRÖDER, Rokin 50, te Amsterdam, met opgave van leeftijd, verlangd salaris en referentiën. 1370

De Crisistoeslag van

10 % is van af heden, 9 April 1919, verhoogd tot 20%. 1348

N.V. ERVEN P.NOORDHOFF'S

B0EKH. EN UITG.-ZAAK Groningen, 9 April 1919

Sluiten