Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 30

Levenspositie

Voor een bloeienden Boeken Kantoorboekhandel in

Provinciestad wordt een CHEF gezocht, volkomen op de hoogte van het vak, administratie en boekhouden en in staat de zaak zelfstandig te leiden. Flink salaris en tantième met vooruitzicht de zaak eventueel over te nemen. Alleen eerste krachten komen in aanmerking.

Brieven, met opgave van religie, onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1349

Plaatsing gezocht

voor mijn BEDIENDE, U/s jaar bij mij werkzaam geweest, omstreeks Mei den militairen dienst verlatende, liefst in uitgeverszaak of in den boekhandel voor administratie, bekend met den boekhandel, boekhouden en machineschrijven, en eenigszins met de moderne talen. Algemeen ontwikkeld (onderwijzersacte) en accuraat werker, P.G., oud 21 jaar. 1354 Voor uitvoerige inlichtingen is gaarne bereid H. DE HARTOG, BoekhandelaarUitgever, Hemmen (Betuwe).

Minnaars van Natuurschoon vinden in SLEESWIJK'S KAARTEN de beste wegwijzers die zich laten denken. 1347 Algem. Militair Weekblad

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant

WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 1346

J. M. MEULENHOFF, Uitgever, Amsterdam, zoekt een Bediende, op de hoogte van de uitgeverij. Salaris f 1500.—. Geleidelijke verhooging en eventueel goede positie is in uitzicht gesteld.

Begin Mei a.s. zal verschijnen: 1361

LEIDDRAAD VOOR DE VERMOGENSBELASTING 1919/1920 EFFECTENKOERSLIJST Prijs /0.60

AMSTERDAM, 12 April 1919 J. H. DE BUSSY

N.B. Prospectussen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Dringend verzoeken we bestellingen tijdig in te zenden, daar de oplaag naar de behoefte geregeld wordt.

Zooeven verscheen: 1350

De Dood en het Hiernamaals

door Ds. G. WISSE (Driebergen)

Ingenaaid ƒ1.75 — gebonden f2.25 Zeer actueel - Etaleeren is verkoopen

Gewone aanbiedingsvoorwaarden geldigtot30 April a.s. Leiden BUURMAN & DE KLER, Uitgevers

Sluiten