Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

410

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

L. S. SNIJDERS

• uncnssrraat 17, Den Haag

vraagt

D FCTA uren

FONDSARTIKELEN

a contant 1400

Van niimar'c

Couranten-Import

ku1TËRDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 1395 Fransche en Engelsche

uucjten en tijdschriften

snelste wijze tegen

"Y*at mogelijke prijzen

1919. No. 31

Tp Irnnn . _ .

Beeldende Kunst V 0

opgaaf onder het Nr. dezer van dit Blad. id.ni

Het oudst enmeesthi«t!iion^o

adres voor uw opruimingen van winkeldnchtprc o„, ;„

B. E. BOEKMAN

OP nCDC/ilir,,.

11 .. „ ^nclVAlJK 13 13 — AMSTKRnAM

— 1J

«auuieumgen per post s.v.p.

RnDFE„HVE7 MESTDAGH'S h? h tH>' te vlissingen, o 1 e d t aan voor meestbiedende: Illustration, Wereldkroniek, Prins, Ned. Sport, Sketch, lil. Zeitung, Flieg! ° atter-„J"gend, Simplidssim"s; A!15s "iterst 1 maand oud, 3 deelen Nieuw Ned. oiogr. woordenboek. 1402

1394

BOEKDRUKKERIJ

VONK & CO., ZEIST

TELEFOON 63

Boekwerken en Periodieken

van onberispelijk Hand-

en Machinezetsel VRAAGT PRIJZEN EN

PROEFPAGINA

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 1393 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

j4u

„ _ "wj, ic zaandam.

vraagt aanbieding p. nost van geb. ex..: Abramsz

Vri „„?£;. iV"ii ™™ra>

•-.-•»,"""-■» "'«-uii, <_<p eigen w'fc ,2ee^ en

x"f> ■"•> r-auueitje; Berken. KïaVPrhlaH „„

, -v~.~.„.„u va,, v,er. •a-, Mijn zusters en ik' Church Vertell. Homeros;

_ itaiuurKunae;

1? V en weter>-

««aiinnanon, Kijk der «tprron. 1 a ui. .j. j

j~" ü r"» vv"naeren des nempic- r:..«,i— »T

- „„, v.utiuci,ivuür-

sche mythen; ld., Mythen

.v...v..i.alIU, iu,,myinen mid-

ﻫ «L ' jaP,Kse, Licnt; Jonathan, Waarheid en droomen; Kieviet, Okke Tan-

ïT.kK' 1 ^ost-lndië;

"v^^u^n., mensen in vroegsten toestand; Molt, FIorTs

■ , ...umuci, jan raessen;

cru T potgieter,

Schetsen en verhalen, I; Le Roy, Van Thales tot Newton; Slooten, Op haar post Streuvels, Lentelev.; Vooys S!s - schets Ned. letterk.

iirt 'J?' Dasen van str'Jd;

Wit, Orpheus in de dessa. 1414

PARTUWERK a

PARTIHmERBIIIDWERK

LINIEEREN

GOED en VLUG ■ VRnrvnoiiwcnii mu...,,

"• - •""■nununiu.mj El DinUCKM

"/«hrma J.C.iW.ALTORFF£R

miuutiBURG

C DIT MERK J

WA xnnnnAs

GOEDE UITVOERING

Gevraagde en Aangeboden

Voor leden per regel 10 ets voor met-leden 20 ets* bij voor-

Rnnhl l"8 ,bons te v°'doen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1 _.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Eu" *,■voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

q j?-» ^,Ed XAhrend &ZN.,Amst.

' d P L- wer«-k- m. antw.

Ten Bnsrh' ÜZSA^"-'"W-U'A"-

Royen,deV,Mech.ïechnPPniee"a.en.

.1. AVDO, d_^_ ,

Jonkpr \A/0~ _ . . _

-----1 .T^s «dar i vaaernuis. ü. Jaargang Klei.

« k.o.sreentabrik., gronds. in N.

Rm™ o

J. 1 RC,.„„,. tTX , .

r> "^"o«o, utreent.

«eg. op h. Staatsbl. 1813-1910.

W r d„„„ ■ . _

Le Feuvre, Geheimzinnige kast. Asser, Schets int. privaatrecht.

«p^Y" ?ergmans, Tilburg. Roland-Holst, Massa-actie.

Sluiten