Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

1919. No. 32

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Benson, Rob. Hugh: The sentimentalists. London 1906, op 15 April 1919 door Hoes & Verbiest, uitgevers, te Gouda.

Bonsels, Waldem : Die Biene Maja und ihre Abenteuer. Berlin 1912. Met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederl. taal van den schrijver verkregen op 6 April 1919. Aangeteekend 14 April 1919 door N. V. Snelpersdrukkerij «Patria», te Amersfoort.

Bonsels, Waldem: Himmelsvolk, Berlin 1915. Met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederl. taal van den schrijver verkregen op 6 April 1919. Aangeteekend 14 April 1919 door N. V. Snelpersdrukkerij «Patria», te Amersfoort.

Bonsels, Waldem: Indienfahrt. Frankfurt a/M. 1916. Met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van den schrijver verkregen op 6 April 1919. Aangeteekend 14 April 1919 door N.V. Snelpersdrukkerij «Patria», te Amersfoort.

Mehring, Fr.: Gustav Adolf. Berlin 1894, op 12 April 1919 door de fa. J. A. Fortuyn, te Amsterdam.

Paulhan, Fr.: Les mensonges du Caractère. Paris 1905. Aangeteekend op 15 April 1919 door N. V. W. L. & J. Brusse's UitgeversMaatschappij, te Rotterdam.

Thurston, E. Temple: The open window. London 1918. Met bewijs tot het recht van uitgave in de Nederl. taal van den schrijver verkregen op 6 April 1919. Aangeteekend 16 April 1919 door Meijer & Schaafsma, te Leeuwarden.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 17 April 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Bergmans, J.: Nederland. 3e leerboekje der aardrijkskunde van Nederland met tal van vragen en opgaven. Geïllustreerd door Frans van Noorden. Utrecht, Electrische drukkerij van het St.-Gregoriushuis. 8°. [19x135]. (124 blz., m. afb. tusschen tekst), ƒ -.50

Beroepsbibliotheek, Morks'. Onder redactie van Th. M. Ketelaar. Dordrecht, C. Morks Czn. 8°. [20 x 14].

Per serie (45 ditjes) a ƒ -.55 Per nr. » » -.60 36. Dozy, E.: De politie. (68 blz.).

Boekerij, Kleine. Onder redactie van de nutscommissie voor volkslectuur. ZaltBommel, Nutsuitgeverij. 8». [19x135].

6. Heinsius, Dr. H. W.: Het ontwaken der natuur. (Met 6 afbeeldingen). (34 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.20

Caspers, W.: Leerboek der wereldtaal Ido. [Uitgave der] Linguo internaciona di la delegitaro. Overschie, Uitgeverij Zonnewende, J. van Geelen. 8°. [205x135]. (VIII, 112 blz.). ƒ ?

Dekker, A. J., en J. Smit: Handleiding bij den Cursus voor loopend schrift. 2e druk. Goes, Oosterbaan & Le Cointre. 8°. [19 x 135]. (20 blz.). ƒ -.30

Dekkers, M. F.: Roomsch-katholieke godsdienstleer. 's-Hertogenbosch, Teulings' Uitgevers-maatschappij. 8°. [20 x 14].

I. De geloofsleer. 2e druk. 1918. (160 blz.)»

ƒ-.60

II. De katholieke zedenleer. 2e, herziene druk. (128 blz.). ƒ -.50

III. De katholieke genadeleer. (Blz. 281-398).

ƒ -.40

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf. Zie ook ,Alph. lijst' no. 3.

Derksen, H. A., en G. L. N. H. de Laive :

Antwoorden op de vraagstukken, voorkomende in het Leerboek der algebra. Zutphen, W. J.Thietne & Cie. 8». [23 x 145].

IV. 4e druk. (18 blz.). ƒ -.50

Dozy, E., zie: Beroepsbibliotheek, Morks'.

Eden, Dr. P. H. van: Invaliditeitswet en arts. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [24 x 15]. (III, 99 blz.). ƒ 1.50

Fabius, Mr. D. P. D., zie: Naar de bevrediging.

Fruin, Prof. mr. R.: De archiefwet 1918. Staatsblad No. 378. le stuk. Alphen aan den Rijn, N. Samsom. 8°. [24 x 16]. (XXXVII, 65 blz.). Gecart. ƒ 2.25

Gerhard, J. W., zie: Geschriften van de

Nederlandsche Vereeniging «Schoonheid in opvoeding en onderwijs».

Gerphelde, D.: Hoe voorkomt en geneest men influenza of Spaansche griep ? Waarschuwing tegen het gebruik van aspirine, chinine, antipyrine en andere «anti»-middelen! Baarn, Hollandia-drukkerij. 8°. [205x14]. (24 blz.). ƒ-.35

Sluiten