Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 32 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

421

1 Mei a.s. verschijnt

De eerste aflevering van den veertienden jaargang van

De Vrouw en haar Huis

Geïllustreerd maandschrift onder redactie van ELIS. M. ROGGE

Dit tijdschrift heeft wat men noemt „gepakt". Van den aanvang af mocht het zich verheugen in de sympathie van velen, omdat het blijkbaar in een behoefte voorzag. Zoodoende kon het zich steeds door ontwikkelen en toenemen in omvang. En bij dien groei won het tevens aan diepte.

In de dertien jaren, die verliepen is „DE VROUW EN HAAR HUIS" krachtig geworden. Zij is haar opzet getrouw gebleven, zij heeft haar zelfde karakter behouden. Meer dan ooit wil zij thans, nu een tijd van welvaart daagt, ontwikkeling, zin, voor het ware en schoone brengen, op elk mogelijk gebied, waarop de vrouw haar stempel drukt.

De Vrouw en haar Huis zal met den nieuwen jaargang een bijblad geven, dat vier maal per jaar verschijnt:

NAALDWERK EN KANT

Geïllustreerd tijdschrift ter bevordering van naaldkunst en kantwerk in alle technieken

Prospectussen en een beperkt aantal proefafleveringen zenden wij op aanvrage.

Zij, die met DE VROUW EN HAAR HUIS werkten (en het zijn er betrekkelijk nog zoo weinigen!) weten dat de moeite aan dit tijdschrift besteed dubbel en dwars beloond wordt.

De prijs per jaargang met bijblad is met 1 Mei a.s. ƒ 7.50 — Korting 25°/0

Amsterdam VAN HOLKEMA & WARENDORF

Sluiten