Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luiO. No. 33

NIEUWSBLAD VOOR DEN BÖEKHANDÊL

433

ALTINK'S ALGEMEENE BOEKHANDEL - AMSTERDAM

Van EMONS, „DE MOTORFIETS" is de tweede druk sedert eenigen tijd uitverkocht.

De derde, herziene druk, is in bewerking en zal einde Mei verschijnen.

De prijs is in heel linnen band met titelplaat van Tusschenbroek f 2.75.

Tot 14 dagen na de verschijning bieden wij dezen nieuwen druk, welke in vele opzichten nóg beter verzorgd wordt, dan de vorige, aan op de volgende voorwaarden: 1 ex. met 25 %, 3 ex. met 30 %, 6 ex. met 337s %, 11 ex. met 35 %, 25 ex. met 40 %, en 25 % op den band, de band gerekend tegen 75 ets.

Deze uitgave is de meest vertrouwbare handleiding in onze taal en doorloopend komen ongevraagde recensies vol lof bij ons in. Iedere motorrijder, iedere reparateur en iedere fabrikant is kooper van het boek. Elke boekhandelaar kan dus zonder risico een of meer exempl. in voorraad houden. Het motorseizoen is thans ingegaan; men wachte dus niet te lang met bestellen.

Een even verkoopbaar boekje is „Hoe maak ik zelf een Electrische Centrale" - Prijs 35 ets.

Het boekje bevat een 30-tal oorspronkelijke clichés. — Een firma verkocht hiervan 200 ex. binnen 6 weken. — Wij bieden dit werkje aan tot 15 Juni: 1-10 ex. h 25 ets., 11-25 ex. a 22Va ets., 25-50 ex. a 20 ets. netto. 1478

TERUGVRAAG

Het Russische Bolsjewisme

door

WLADIMIR

H.H. Boekhandelaren, die geen uitzicht op plaatsing hebben, verzoeken wij dringend de commissie-ex. terug te zenden. j 1477

N.V. DRUKKERIJ „JACOB VAN CAMPEN"

AFD. UITGEVERIJ - AMSTERDAM

- Bij MOUTON & CO., te 's-Gravenhage, is verschenen: 1447

VAN EEDEN

DE KLEINE JOHANNES

10e druk

Prijs ingenaaid f2.25;

gebonden f 3.25

Korting25 % met de premie 7/6, 15/12 enz.; banden met 200/0. Bij aanbieding wordt niet geleverd.

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

è contant 1460

Sluiten