Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 35 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

451

Bertrand, Adrien: De stem van Frankrijk. Roman. Geautoriseerde vertaling naar de 27e Fransche uitgave, door A. Moresco. Met een woord vooraf van dr. P. Valkhoff. Amersfoort, Valkhoff & Co. 8°. [21 x 15]. (254 blz.). ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50

Bibliotheek, Socialistische. Onder redactie van mr. W. A. Bonger, en F. M. Wibaut. Amsterdam, N. V. «Ontwikkeling». 8°. [19x13].

Ankersmit, J. F.: Arbeidersleven. Verzameld. (VIII, 93 blz.). ƒ ?

Bijdragen en mededeelingen van het Historisch genootschap (gevestigd te Utrecht). Deel 40. Amsterdam, Johannes Müller. 8°. [225x 14]. (LXXI, 182 blz.). ƒ3.25

Bonger, Mr. W. A.: Evolutie en revolutie. Amsterdam, Boekhandel en uitgeversmaatschappij «Ontwikkeling». Gr. 8°. [245x155]. (43 blz.). ƒ ?

Editie, De populaire, zie: Barbusse, Henri.

Eigendom, Ons. Weekblad tot behartiging der belangen van huis- en grondeigenaren en bouwkundigen in Nederland, tevens orgaan van den «Nederlandschen Bond van vereenigingen van huis- en grondeigenaren en bouwkundigen>. Red.: L. Klawer. 5e jaargang. 1919/1920. No. 1 (26 Aprtl). Rotterdam, Bureau van administratie: Rochussenstraat 125. Fol. [55x40].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 3.25 Afz. nrs. a » -.07

Emissie-courant, De. Orgaan voor de gelden fondsenmarkt. Ie jaargang. 1919. No. 21 (30 April). Amsterdam, Bureau van administr.: Heerengracht 565. Fol. [325 x 245].

Per jrg. (104 nrs.) ƒ 10.— Afz. nrs. a » -.20

Euphonia. Tijdschrift gewijd aan de muziek en het muziekleven. Red.: P. Teunissen jr. 2e jaargang. 1918/1919. No. 1 (15Nov. 1918). 's-Gravenhage, Adres van administr.: Denneweg 70 a. Gr.8<>. [265x 195].

Per jrg. (24 nrs.), p. p. ƒ 1.25 Afz. nrs. a » -.10

Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor vrouwenkiesrecht. 1894-1919. [Uitgegeven door de] Vereeniging voor vrouwenkiesrecht. [Amsterdam, Boekhandel vrhn. Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker]. Gr. 8". [275x20]. (159 blz., m. portrn., portr.-grpn. en afb. tusschen tekst). ƒ 7.25; geb. ƒ 8.75

Gong, De. Roepstem van de Tucht-unie. 7e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Dordrecht, Bureau van administr.: Van Strijsingel 320. Gr. 80. [285 x 215].

Per jrg. (12 nrs.). Niet in den handel.

Gratis voor besturen en leden van vereenigingen, aangesloten bij de Tucht-unia.

Goor, M. F. van, en H. Jacobs: Exercices grammaticaux a 1'usage des établissements d'enseignement secondaires. 3me édition. Utrecht, Kemink & Zoon. 8°. [185x13]. (83 blz.). / -.80

Haastert, Mr. W. K. S. van: Eenige beschouwingen over het vraagstuk der criminaliteit, 's-Hertogenbosch, Teuling's Uitgevers-maatschappij. 8». [19x13]. (19 blz.).

ƒ -.25

Hengelsport, Onze. Tevens orgaan voor roeien en zeilen. Uitgave ter bescherming van den vischstand en ter bevordering der watersport. 21e jaargang. 1919. No. 37 (Jan.). Wildervank, L. J. de Vrieze. Fol. [40x27]. Per jrg. (12 nrs.) ƒ 3.—

Invordering, De. Maandblad gewijd aan de invordering van rijks- en gemeentebelasting en van premie voor de rijksverzekering. Red.: A. W. Caljé. 7e jaargang. 1919.

No. 73 (Jan.). Amsterdam, Valeriusstraat 274. Gr. 8°. [285x22].

Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 2.-

Jacobs, H., zie: Goor, M. F. van, en H. Jacobs.

Janus. Archives internationales pour 1'histoire de la médecine et la géographie médicale. (Organe de la Société historique néerlandaise des sciencesmédicales.exactes et naturelles). Red.: prof. dr. A.W. Nieuwenhuis, prof. dr. E. C. van Leersum. 24me année. 1919. Livr. 1/2. (Jan.-Fevr.). Leyde, E. J. Brill, Sé. ae. Gr.80. [25x 165].

Per jrg. (12 afl.) ƒ 12.—

Kantoorleven, Rotterdam's. Officieel orgaan van de afdeeling «Rotterdam» van den Nationalen Bond van handels- en kantoorbedienden «Mercurius». 8e jaargang. No. 1 (Jan.). Rotterdam, Bureau van administr.: «Mercurius», Wijnhaven 93. Fol. [32,5x25].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ ?

Leesbibliotheek van de maatschappij «de Katholieke Illustratie». LXIVe jaargang. 's-Hertogenbosch, Drukkerij vrhn. Henri Berger. „ '

Per jrg. (12 afl.) ƒ 3.-, p. p. ƒ 3.25 4. Saint Germain, G.: Sterke zielen. Naar het Fransch door H.Huybers. dl. 1. (112 blz.).

Levensmiddelenbedrijf, Het gemeentelijk. Maandblad van de inrichting voor gemeente-administratie. 2e jaargang. 1919. No 1 (Jan.). Alphen a/d Rijn, N. Samsom. Fol. [32 x 25]. Per jrg. (12 nrs.) Z. p.

Maandblad van de inrichting voor de gemeente-administratie. 34e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Alphen (Z.-H.), N. Samsom. Fol. [325 x 25]. Per jrg. (12 nrs.) Z- p.

Mandere, H. Ch. G. J. van der, zie: «Nut-en-genoegen» serie.

Sluiten