Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

460

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 35

Bij L. J. VEEN, Uitgever, Amsterdam, zal binnenkort verschijnen:

ENNY VREDE

IN MEMORIAM

Met nieuwe nog niet gepubliceerde portretten

Prijs £L 2.50 met inbegrip der crisistoeslag

Gedrukt met de Roos-letter op Japansch papier

Dit boekje, gewijd aan de nagedachtenis van de algemeen bewonderde actrice en kunstenares, zal verbazend verkocht worden.

Bij aanbieding: 12 exemplaren met 331 %; 25 met 40 %; 50 en hooger met 45%. 1534 Wordt niet persoonlijk aangeboden en gaat niet in commissie.

HALF MEI VERSCHIJNT AFL. 1 VAN

NATURA DUX

Tijdschrift voor Physische Therapie en Hygiëne

Officieel Orgaan van den Nederl. Bond tot bevordering der Physische Therapie (Natuurlijke Geneesmethode)

Redactie: Dr. DANIËL DE NIET - Dr. S. C. M. SOER - Arts J. C. BLONK

Vaste medewerkers: Dr. J. GUNZBURG, Priv. Doe. a/d. Rijksuniversiteit te Utrecht, A. L.

HESTA, Dr. J. C. MOM, Dr. R. A. B. OOSTERHUIS, Ir. FELIX L. ORTT, J.' H. O. REUS, Arts, en P. ZWART.

Dit Tijdschrift zal den 20sten van elke maand verschijnen. Per jaargang f 4.—, voor leden van den Bond f 2.50.

Korting voor den Boekhandel 25 %. 1552 Prospectussen en le afleveringen (bij verschijning) zenden wij gaarne op aanvraag.

JOHANNES MORKS - UITGEVER - 's-GRAVENHAGE

Sluiten