Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 36

Denl 5en Mei a.s.verschijnthet eerste nummer van het Maandblad

De West-Indische Gids

ONDER REDACTIE VAN:

Dr. H. D. BENJAMINS, Prof. Dr. J. BOEKE, Mr. D. FOCK, C. A. J. STRUYKEN DE ROYSANCOUR

EN MET MEDEWERKING VAN:

W. D. H. BARON VAN ASBECK, Mr. H. BENJAMINS, Prof. Dr. A. H. BERKHOUT, Prof. Mr. D. VAN BLOM, Dr. M. G. DE BOER, Prof. Mr. H. W. C. BORDEWIJK, Mr. D. S. VAN BRAKEL, Dr. H. VAN CAPELLE, CH. CHARLOU1S, Mr. L. M. ROLLIN COUQUERQUE, Mr. G. J. FABIUS, Mr. B. DE GAAY FORTMANN, Prof. Ir. J. A. GRUTTERINK, Dr. J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG, Ir. H. VAN KOL, Dr. C. LEY, Dr. TH. LENS, R. W. MENKMAN, Prof. Dr. G. A. F. MOLENGRAAFF, Mr. Dr. DE MONCHY, F. E. BARON MULERT, TJ. NAWYN, Jhr. L. C. VAN PANHUYS, Prof. Dr. A. PULLE, Mr. Dr. D. G. F. SCHOCH, JOH. F.-SNELLEMAN, Jhr. REIGERSBERG VERSLUYS, H. KNOTTENBELT Azn., C. PEEREBOOM, W. J. v. d. VELDEN en anderen

Formaat groot 8°., omvang ongeveer 84 pagina's per nummer

Nu wat West-Indië betreft nieuwe mogelijkheden voor den toekomstigen bloei ontstaan zijn door de opening van het Panama-kanaal, door de petroleumontginning in Venezuela en door verscheidene andere factoren, heeft een dergelijk periodiek reden van bestaan — Het eenigste tijdschrift uitsluitend gewijd aan onze West-Indische Koloniën

Tal van vooraanstaande personen en lichamen, w.o. het Departement van Koloniën, gaven blijk van hun belangstelling Vereerd met de inteekening van H.M. de Koningin Abonnementsprijs /15.— per jaar bij vooruitbetaling

H.H. Boekhandelaren, die hiermede wenschen te werken, kunnen op aanvraag een beperkt aantal prospecti en proef-ex. ontvangen

^LGEMEENE

U

ITGEVERS SUM

\M AATSCHAPPIJ

1599

Dir. G. H. JONCKHEER

Weteringschans 20 - Tel. Z. 6325 -

lUNDI

AMSTERDAM

Sluiten