Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DÉN BOEKHANDEL

I9i9. No. 36

Heden verscheen:

HENDRICK LAÜRENSZ SPIEGHEL

DOOR

ALBERT VERWEY

Prijs f 2.40

Tot uiterlijk 15 Mei bieden wij aan:

5 ex. met 30%, 10 ex. met 35%, 20 ex. met 40%,

30 ex. en meer met 45 % 1615

GRONINGEN, 30 April 1919

J. B. WOLTERS

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant

WINKELGOEDEREN FONDSEN EN

COPIJEN 1588

Te koop gevraagd: werken van Xavier de Montepin.

Nieuw of gelezen.

Titelopgave en prijs aan ZWAGERS' BOEKHANDEL, te Rotterdam. 1590

Tweedehandsleesboeken

en gebruikte gevraagd, in hoofdzaak voor Kath. volksbibliotheek. Opgave v. grootte partij onder het Nr. dezer Adv. aan h. Bur. v. dit Blad.

1695

G. VORMER, Den Haag, vraagt aanb. p. post van:

THEMIS, alle jaargangen.

1598

Teruggevraagd

vóór 20 Mei 1919:

KLEYNTJENS, Alg. Gesch. I, 6e druk.

L- C. G. MALMBERG Nijmegen 1594

BROCHEEihiBUM

PARTUWERK a PARTICULIER-BINDWERK

LINIEEREH

GOED em VLUG n.v. boekdrukkerij er binderij

Vh firma J.C.iW.ALTORFFtF MIDDELBURG

Teruggevraagd

ter ruiling voor nieuwen druk:

H. A. DERKSEN, en G. L. N. H. DE LAIVE, Leerboek der Vlakke Meetkunde. I. 9e druk.

H. A. R O MEUN, Gronden der Wisselstroomtechniek.

Ruil-ex. worden ingewacht tot uiterlijk 20 Mei e.k.

W. J. THIEME & CIE. Zutphen, 3 Mei 1919 1610

Teruggevraagd vóór 13 Mei a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 1614

P. R. Bos, Leerboek der Land- en Volkenkunde, 9e druk

Continuous Story Readers: Óuida. In the apple country, 2e druk

Dr. J. A. Cramer, Het leven uit God

J. J. Knap Czn., In de velden van Efratha, 2e druk

L. bij de Ley, Leerboek der Rekenkunde, dl. I, 5e druk

J. A. Verdenius en R. P. G. Hameetman, Duitsch leesboek, IIB, 2e druk

D"a W. C. Wittop KoningRengers Hora Siccama en Herman Poort, De

Bloeiende Bongerd, dl. I, 2e druk

Groningen J.B. WOLTERS

Voor oprichting LEESBIBLIOTHEEK verzoekt P. VAN MEURS, Boekh. te Santpoort, aanbieding van H.H. Uitgevers, van daarvoor geschikte Boeken. 1606

Sluiten