Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J&g Zes-en-tachtigste jaargang

No. 37

Vrijdag 9 Mei 1919

1

SEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

'* III—111 ■■ IIBII— II I I

a orf„rHprc in hpt Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

AUTEURSWET 1881 Het Bestuur deelt mede, dat van De wet van 28 Juni 1881 tot regeling van het Auteursrecht. Litteratuur en Rechtspraak 1882-1910. Verzameld en bewerkt in opdracht van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, door J. E. Belinfante. 's-Gravenhage. 1910. 8°. Prijs ƒ 5—, voor leden der Vereeniging een exemplaar verkrijgbaar is a ƒ 2 — netto. Aanvragen te richten tot den Admi¬

nistrateur der Vereeniging.

UITGESLOTEN FIRMA'S Het Bestuur brengt in herinnering,

dat, wegens overtreding van Art. 13

Alg. Regl., de volgende firma's zijn

uitgesloten:

Simon Blok, te 's-Gravenhage. Boekhandel d. Coöperatieve Winkel-

vereeniging vroeger van «Eigen Hulp»,

te 's-Gravenhage, of ten name van G. F. Gunning, aldaar, besteld.

C. de Bruin, te 's-Gravenhage.

W. Busch jr. te Zaandam.

Meijer Elte, te 's-Gravenhage.

Gebr. Garnade, te Delft.

G. F. Gunning, te 's-Gravenhage (zie: Boekhandel der Coöperatieve Winkelvereeniging vroeger van „Eigen Hulp").

Haagsche Boek- en Kunsthandel, te 's-Gravenhage of andere woonplaatsen.

j. Hagers, te 's-Gravenhage (zie: Van der Laan & Co.).

kokernoot's boekhandel (zie t

A. M. Kokernoot).

A. M. Kokernoot, firma Kokernoot's Boekhandel, te Utrecht.

m kokernoot, te Amsterdam.

Wed. A. Kuyken Azn., te Zaandijk. Van der Laan & Co. (j. Hagers), te 's-Gravenhage. A. van de Rakt, te Oss. F. j. Schanekamp, te 's-Gravenhage. p. j. Schanekamp, te 's-Gravenhage. M. Tokkie jr. „ „ H. van Willigen, te Den Helder. A. van Witsen, te Rotterdam.

Sluiten