Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 37

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

493

Dezer dagen verschijnt: 1656 KAREL VAN DEN OEVER

Verzen uit Oorlogstijd

Formaat 8°., Colombier, 112 pagina's, ■opdikkend Engelsch papier, omslag in twee kleuren

Prijs ü 2.10, alleen ingenaaid

Aangeboden tot 15 Mei a.s. met 20 % en 10 % extra en de bekende premiën.

Commissie-Exemplaren op aanvraag.

TEULINGS' UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

VHertooenbosch, 7 Mei 1919

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken

1639

Bij J. H. KOK, te

Kampen, verscheen heden van

Menigerlei Genade

Wekelijksche Leerredenen onder Redactie van

Dr. J. C. DE MOOR en Dr.J. WIELENGA

met medewerking van vele Geref. predikanten

als No. 1 van den 9en jaargang De Geweldigere (Matth. 11 : 17) doorDr. B. WIELENGA

Prijs per compl.

jaargang van 52 nrs. Z6.25

Met deze periodiek

is nog zeer veel te doen.

Wie werkmateriaal verlangt, gelieve even aan te vragen. 1640

I. BERGSMA, te Dokkum, vraagt aanb. p. post van: Fruln, Verspr. geschriften, linnen; Buys, Grondwet; Silvius, Zaken van staat en oorlog, 45 dln. 1662

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhaoe. Telefoon Haag 780 en 760 1629

!Amsterdam, „'t Boekhuis", Heerengracht 124-128. Telefoon: Centrum 2181 Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

Sluiten