Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 38

BERICHT

Door deze berichten wij U, dat met ingang van heden als 3e vertegenwoordiger in onzen dienst is getreden

A. SCHEFFER Jr.

zoodat thans onze firma vertegenwoordigen:

J. A. BEKKER C. v. d. STAP A. SCHEFFER Jr.

Beleefd verzoeken wij onzen afnemers, hun wel

vertrouwen te willen schenken. 1675

WEENENK & SNEL

Werkkring gezocht

in Uitgeverszaak te Amsterdam door Jonge Dame, algemeen en letterkundig ontwikkeld, vlotte typiste, door jarenlange ervaring op de hoogte v. redactioneele werkzaamheden, grondig bekend met de moderne talen, ook eenigszins met Italiaansch.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1681

*r > ■ TH^0D- B0M' Deëedigd makelaar in de graphische Vakken te Amsterdam, zal wegens ziekte ten verzoeke van de firma HEKKET & VREYBLOEDT, Spoorstraat 8, Alkmaar, op Woensdag 21 Mei 1919, des namiddags te 2 uur, om contant geld publiek verkoopen: den keurigen drukkerijinventans, waarbij boekdruksnelpers „Victoria", trappers Diamant, doordraaiende snijmachine Mansfeld 70 c M electromotor, perforeer-, draadhecht-, niet-, stanz- en rondehoekmachines, inkt, papier, een keurcollectie smoutletter op Hollandsche hoogte, kantoorinventaris, enz.

Te zien 2 dagen voor de veiling, zoomede op den verkoopdag van 8—12 uur.

Catalogus op aanvraag verkrijgbaar.

De geheele inventaris, die eerst afzonderlijk en daarna tezamen in slag zal' worden genomen, is uitstekend geschikt om te dienen als filiaal van een groote drukkerij. Het soliede gebouwde drukkerijgebouw annex woonhuis is inmiddels uit de hand te koop.

Inlichtingen verstrekt de Makelaar G. Theod Bom Kerkstraat 310-314. Tel. N. 808. 1693

GEBRS. F. & W. BOELENS, HAARLEM ONTVANGEN: Am. Vulpenhouders (Zelfvuller)

„v**.n,

1700

BEDIENDE

In een drukke Debietzaak wordt een flinke 1684

Aank. Bediende

P.G. of G.G., gevraagd, met veel ambitie en vakkennis. Goede vooruitzichten en aangename werkkring.

Aanb. m. opg. waar werkzaam geweest en verl. salaris onder het Nr*. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

Als gewoonlijk zien Sleeswijk's Kaarten er zeer goed uit. Vreemdelingenverkeer

Sleeswijk's Kaarten zijn «Je»- 1680

Het Katholieke Schoolblad

Courant fonds ter overname gevraagd of associatie in te vestigen of bestaande uitgeverszaak.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1676

VERSCHENEN:

1696

LOONEN en WISSELKOERSEN

DOOR

A. G. BOISSEVAIN

Prijs ƒ0.60

Bij aanb.: 3 ex. 33>/s %, 6 ex. 35 %, 12 ex. 40 %, 25 en meer 45 %.

N.V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN

AFD. UITGEVERIJ - AMSTERDAM

Sluiten