Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oOb

1919. No. 38 Nieuwsblad voor den boekhandèl

MARTINUS N1JHOFF - UITGEVER - 's-GRAVENHAGE

Ik verzond vrij algemeen in commissie: 1691

Het Rechtsbewustzijn

EEN ONDERZOEK NAAR HET LEVEN DER RECHTSIDEE IN HET INDIVIDUEEL BEWUSTZIJN door

Mr. J. J. BOASSON

XII en 203 blz. gr. 8vo. — Gld. 4.80

Een en ander over de afwatering in Overijsel

door A. DEKING DURA

Eerste gedeelte: Het Noorderkwartier, De Vechtstreek met de Dedemsvaart, Het IJsselgebied en Salland

III en 50 blz. gr. 8vo. — Gld. 1.—

Inleiding tot de leer der waardevastheid van het geld

door

Mr. Dr. G. M. VERRIJN STUART

VIII en 188 blz. gr. 8vo. — Gld. 3.—

NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE van 1500 tot 1540

door WOUTER N IJ H O F F Met medewerking van M. E. KRONENBERG

Aflevering I, Blz. 1-64 — Gld. 3.— Verschijnt in circa 15 afleveringen

Uitgaven van Martinus Nijhoff

1853-1918

168 blz. 8vo. — Wordt op aanvrage gratis toegezonden.

Sluiten