Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

532

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 40

Wordt zoo spoedig mogelijk g e v r a a g d in groote Debietzaak een

flinke Bediende

Goed op de hoogte van het vak en kennis der moderne talen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1787

JONGMENSCH

23 jr., welbespraakt, alg. ontwikkeld, uitgebr. bibliogr. kennis, 7VS j. werkz. op groot Uitgeverskantoor, biedt zich aan bij H.H. Uitgevers met fonds van beperkten omvang, om voor hen de aanb.reis te-'doen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1796

Verschenen bij de Firma A. OPHORST, te Wageningen : nss

De Suikerindustrie op Java en hare behoefte aan grond

DOOR

Prof. Mr. J. C. KIELSTRA

Hoogleeraar a/d. Landbouw-Hoogeschool

Prijs ƒ1.50 *

Niet in commissie.

SCHOONMAAK DRUKTE

Een speciaal adres voor het BLEEKEN en KLEUREN van Platen, is DE MUINCK&CO.

AMSTERDAM 1772

Levenspositie gezocht

Leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan H. B.S., academische opleiding, 29 jaar, door bijzondere omstandigheden volkomen op de hoogte van het uitgeversbedrijf, bewijzen kunnende overleggen van werkkracht en organisatievermogen, met talrijke relaties in de letterkundige en intellectueele wereld en zelf litterair werkzaam, zoekt een positie als

leider of mede-directeur van een Uitgeversbedrijf

Hij is tevens in de gelegenheid combinatie met bestaand, sterk vooruitgaand en bekend-wordend fonds tot stand te brengen.

Brieven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1782

'AANMAAK VAN

^PRENTBRIEFKAARTEN ]

iWEEN£NK«l-BïNHAAG,

S. & W. N. VAN NOOTEN, te Schoonhoven, bieden ter overname onderstaande uitverkochte of bijna uitverk. uitgaven:

Church, Vertellingen van Homerus; Staring, Maten, gewichten, munten, 4e druk; Kepper, Wiskunstig' Tooverboek, 2e druk; Louwerse, Geschiedenis van Roodkapje; ld., Bont gras; ld., Wilde Roosjes; ld., Hartje, wat wil je?; Id., Ons Luilekkerland; Adriana, Dora's Kerstfeest (Kerstvertell.); ld., Grootvaders Lieveling (Kerstvertell.) Van Koetsveld, Tot wien Heer?

Sluiten