Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5919. No. 41

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

549

AANBIEDING

Een dezer dagen verschijnt:

„ELECTRIFICATIE VAN NEDERLAND"

door Dr. Ir. Th. VAN DER WAERDEN

De inhoud bevat de volgende hoofdstukken: Inleiding - De eerste centrales De opkomst der stedelike electriciteitsfabrieken - Van particulier monopolie tot semeentelik bedrijf - De ontwikkeling naar gewestehke electrificatie - Voorbereiding tot wettelike voorsieningen - De Staatscommissies - De Rijksconcessies De belemmeringswet - Eenheid in Electrificatie - Plannen en stroomingen - De toekomst - Aanhangsel (De belemmeringswet - De voorwaarden der Rijksconcessie - Details uit het Rapport van het Engels „Reconstruction-Committee ). Zoowel de auteursnaam als het onderwerp, waarmede enorme economische en industrieele belangen gemoeid zijn, waarborgen een goeden verkoop. Het aanhangsel geeft tevens aan het boekje een blijvende waarde, daar velen dit regelmatig moeten raadplegen. De prijs is ƒ 2.50 uitsluitend gecartonneerd. Aanbiedingsvoorwaarden als gewoon geldig tot 1 Juni a.s. iww

A. H. KRUYT, N. Z. Voorburgwal, AMSTERDAM

Verschenen bij D. BLAZER & METZ, Rotterdam:

Tabellarisch Huishoud-kasboek

bevattende 13 staten van 15 kolommen elk, met Jaaroverzicht en aanteekeningen, gebonden, particuliere prijs 90 cent

Dit kasboek zal door zijn practische inrichting zeer gemakkelijk verkocht worden, en is niet te verwarren met bestaande Huishoudboeken. liWÖ

'AANMAAK \$4N

PRENTBRIEFKAARTEN]

.rï.

!»w£enenka snel-dek MAü i

ENVELOPPENFABRIEK

LOUIS VAN HASSELT

HAARLEM isoi

PRIMA KWALITEITEN

KIDDY KAARTEN

Door ons worden in den handel gebracht eene Serie Kinderbriefkaarten, in 18 verschillende Dessins, Sportvoorstellingen, in fraaien kleurendruk a ƒ 5.— netto p. 100 assorti

DE MUINCK&CO.

AMSTERDAM

Aanbieding gevraagd van boekwerken uit het fonds Meulenhoff, Blankwaardt & Schoonhoven, Gebri Cohen, e.a.

Aanbiedingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1815

Firma B. BRUGSMA Azn., te Utrecht, vraagt alles van: Querido, Falkland, Heljermans, ingenaaid.

Aanb. p. post. 1845

Sluiten