Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^'Zes-er.-tacfttigste jaargang

No, 42

Dinsdag 27 Mei 1919

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU:: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaal, dat zij voor zteh als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordertrffe »m de belander, des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd,.

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING-TER BEVORDERING ' VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN' DEN BOEKHANDEL

■ Het Bestelhuis is sa de maand Juni geopend van 8 u. v.tn. tot 5.30 n.m.

Belangrijke partijen moeten uiterlijk 5.15 zijn afgegeven.

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING Amsterdam, 26 Met 1919

UITGESLOTEN FIRMA'S

Het Bestuur brengt in herinnering, dat, wegens overtreding van Art, 13 Alg, RegL, de volgende firma's zijn uitgesloten:

Sjmon Blok, te 's-Gravenhage.

Boekhandel d. Coöperatieve Winkelvereeniging vroeger van «Eigen Hulp», te 's-Gravenhage, of len name van G. F. Gunning, aldaar, besteld. : ■ *C. de Bruin, te 's-Gravenhage.

W. Busch Jr. te Zaandam.

Meijer Elte, te 's-Gravenhage.

Gebr. Garnade, te Delft.

G F. Gunning, te 's-Gravenhage (zie: Boekhandel der Coöperatieve Winkelvereeniging vroeger van „Eigen Hulp").

Haagsche Boek- en Kunsthandel, te 's-Gravenhage of andere woonplaatsen.

J. Hagers, te 's-Gravenhage (zie: Van der Laan & Co.).

Kokernoot's Boekhandel (zie: A. M. Kokernoot). #

A. M. Kokernoot, firma Kokernoot's Boekhandel, te Utrecht.

M. Kokernoot, te Amsterdam.

Wed. A. Kuyken Azn., te Zaandijk.

Van der Laan & Co. (J. Hagers), te 's-Gravenhage.

A. van de Rakt, te Oss.

F. J. Schanekamp, te 's-Gravenhage.

P. J. Schanekamp, te 's-Gravenhage. [ M. Tokkie Jr. „ „

H. van Willigen, te Den Helder

A. van Witsen, te Rotterdam.

Ingevolge de bepaling van § 18 van genoemd artikel is het derhalve verboden aan deze firma's te leveren.

Sluiten