Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

562

NIEUWSBLAD VÓÓR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 42

De bij aanbieding bestelde exx. van:

Stilgebauer, De Hof van Eden

en

H. Courths Mahler, Onze weg leidt naar omhoog

zijn per bestelhuis verzonden. i89i In commissie wordt alleen op aanvrage gezonden. Amsterdam, Mei 1919 J. T. SWARTSENBURG

—7 „DE DEBITANT" —

Aan alle Leden v. d. Nederl. Debitantenbond, alle Boekhandelaars niet-leden en alle Uitgevers, benevens aan alle abonné's is „DE DEBITANT" de vorige week verzonden !!!

Belangstellenden in dit tijdschrift zenden wij gaarne het le nr. ter kennismaking. 1877 JOHANNES MORKS - UITGEVER - DEN HAAG

/W AANMAAK Ym LPREiNTBRIEFIvAARTENI

IV/rtNENK^ML-DEN HAAGJ

N.V. DE NEDERLANDSCHE I PAPIERHANDEL 1882 § PRINSENGRACHT 526/528 - AMSTERDAM I heeft opdikkend houtvrij en hout- 1 houdend boekpapier voorradig en 8 tegen goedkoope prijzen af te geven I

N.V. V/H J. GILTAY & ZOON

ELECTRISCHE BINDERIJ - DORDRECHT Speciaal ingericht voor groote oplagen

TELEFOON INT. 165 1851

Stenografisch Leesboek

Zoo juist verscheen:

LEESBOEK in onverkorte en verkorte stenografie „Groote",oorspronkelijke Novellen en Gedichten

DOOR

L. S. v.HANIAv.WEIDUM

Directrice d. Generaal Egbert Haniaschool, te 's-Gravenh.

DERDE vermeerderde en «— verbeterde druk

Prijs met de Alfab. Verkortingslijst f 0.80 + 20 °/0 tijd. verhooging.

Prijs der Alfabetische verkortingslijst afz. ƒ0.25 + 20% tijd. verhooging.

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij Fa. C.ORANJE, Den Haag. 1875

KIDDY KAARTEN

Door ons worden in den handel gebracht eene Serie Kinderbriefkaarten, in 18 verschillende Dessins, Sportvoorstelüngen, in fraaien kleurendruk a ƒ5.— netto p. 100 assorti

DEMUINCK&CO.

AMSTERDAM 1859

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H."J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Sluiten