Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 43

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

575

Door de prijsverhooging van het bindwerk, ingevolge het besluit van den Boekbinderspatroons-Bond dd. 29 April j.1., zijn vanaf 1 Juni de gebonden kinderboeken van ƒ 2.50 in prijs verhoogd op ƒ 2.75.

Kieviet, Vroolijke Vertellingen, gebonden, is verhoogd op ƒ 1.90. 1934

De nieuwe prijslijst is op aanvrage verkrijgbaar.

VALKHOFF & CO.

Amersfoort, 31 Mei 1919

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Natuur en vernuft, 2 dln., geb.; Dudok v. Heel, Noorw. brieven, I, geb. 1911

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd :

A.G. Arentshorst & Zn., Kamp. 'Barbusse, Hel. 1-10 ex.

Fa. B. Brugsma Az., Utrecht. Adresb.v.Nederl.ed.N. &v.D. L. jrg. Woordenboeken, ed. Wolters. Ligthart: alles.

Burgersdijk & Niermans, Leid. 'Revue d.quest.hist.'04-'09,'14-'18.

j. h- de Bussy, Amsterdam. Jinarajadasa, In zijn naam.

Ch. Dixon, Deventer. Sven Hedin, Transhimalaja. Beer-Laurill, Woordenschat.

j. Emmering, Amsterdam. Gronem,,Wajang-Orang Pregiwa.

J. Jukkers Dekker, Amsterd. *Barbusse,De hel.Ing. en geb. M.ex. 'Bölsche, De mensen. Geb.

kemink&ZN.'sBH.(breijer),Utr.

B. Janssonius, S. J. v. d. Berg e.a. Verscheidh. en eenheid. 1860.

Allert de Lange, Amsterdam. Illustration, 1914 t. e. m. 1918. Holl. Illustratie. Jrg. 1-25.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. *l-3Querido, Oude waereld. Geb. *Heymans,Psychol.vrouw. (W.B.).

De Nederl. Boekh., Antwerpen. De Natuur. 1915-'18. Chemisch weekblad. 1915-'18. La Nature. 1915-'18. Comptes rendus d. scienc.'15-'18. Lorentz, Beginselen natuurk. dl. I.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. D. Beltzerdt, Indische distels. Rösel, Nat. hist. insecten. Oppenheim, Arbitrage. 1911. Recueil dipl. Holi. Belg. 1831. 3 dln. Ablaing, Gemeentewapens. Brata-Joeda, d. winter 1845. Cuno, Fr. Junius d. Aeltere. 1891. Hamel, Kelt. geschiedbronnen. Buil. Kol, mus. 19.

Fa. C. Oranje, 's-Gravenh. Leven o. voorouders. 2e dr. dl. l.G.

J. P. Revers, Dordrecht. Oudemans, Flora van Ned.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. *Mayer, Javaan als landb.e. veefok.

Gebrs. Schröder, Amsterdam. Adresboek v. Nederl. N. & v. D.

W. S. Terpstra, Steenwijk. Stowe, Hut oom Tom. Geb. Mansergh, Jonge heethoofd. Geb. Buning, De mottige. Geb.

Aangeboden:

H. J. Dieben, Leiden. Weld.L. journ. Juni.10 ex.a f-.21":

G. Zomer, Franeker. 13D.,deL.,Bekn.lrb.algeb.I.G.40°/0. D., de L., Leerb. algebra. I. 40 %. 1 D., de L., Bkn.leerb.meetk. 40%. D., de L., Leerb. meetk. I. 40 %. D.,de L.,Theorie en practijk. 1.40 %. Kramer, Gronden hand.rek. 40 °/0. 35 Have, Bekn.aardr. Ned. 40 %. 7 Volcke, Opg. meetk. 40 »/0. 6Wijdenes, Algebrm.u.l.o. I. 40 %. 3Wijdenes, Meetk. m.u.l.o. 1.40%.

MHEEMWE

PARTUWERKen FAHTKUtlER BINDWERK

LINIEEREH

COETTen VLUG n.v. boekdrukkerij es BINDERIJ

v/h firma J.C.&W.ALTORFFER MIDDELBURG

DE M.O.T.

M0N0TYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO. ZALTBOMMEL ^

werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhage. Telefoon Haag 780 en 760 1921

\ Amsterdam, „'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: [ Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: ,13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

Sluiten