Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

578

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 44

Af:

Amsterdam S. Eisendraht Bzn.

B. Lenfring.

C. J. Mensing. T. G. W. Ohle.

Arnhem Te'chn. Boekh. Dir. P. Oosterbaan.

Bresken s

E. Boom-Bliek.

Groningen

Postma & Co.

Rotterdam

H. W. Postma.

Bij:

Amsterdam Fa. van Bemmel, Boekh. Ceintuurbaan 69.

's-Gravenhage N.V. Kiosken-onderneming «Hollandia» en haar filialen te Amsterdam en te Rotterdam. «Het Tooneel», N. Uitleg 19.

Laren (N.-H.) E. E. Greefkes, Boekh., Naarderstraat.

Rotterdam Postma & Co., Zwartjanstr. 138.

Sneek Bureau «De Sleutel».

Urk

J. W. Snoek.

Utrecht

Van der Laan & Spitzers, Oude Gracht 224.

Wageningen Uitg.-Mij. Gebr. Zomer & Keurling. W e e s p

W. Ruitenbeek.

Brussel Boekh. «Libertas», Kiekenmarkt 45. M e c h e 1 e n

H. Holemans.

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorioopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen :

Journal Spirituel de Lucie Christine. Publié par Aug. Poulain. Paris 1916, met het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van de uitgeefster verkregen op 13 Mei 1919. Aangeteekend 27 Mei 1919 door Teulings' Uitgevers-Maatschappij te 's-Hertogenbosch.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 6 Juni April 1919 Secretaris

MET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Aalders, Prof. dr. W. J., zie: Woordenboek,

Bijbelsch kerkelijk.

Ahn, A., en A. Moret: Fransche oefeningen in zinnen en fragmenten uit de lectuur. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [20 x 13].

IIA. (IV, 85 blz.). ƒ -.95

IIB. (IV, 73 » » -.85

Balen, C. L. van, zie: Bos, P. R.,enC. L. van Balen.

Beekman, F. A. R., en G. A. C. van Goor:

Oefeningen in het spreken en schrijven der Dtiitsche taal. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. f19x 125].

1. 16e druk. (VIII, 115 blz.; hulpboekje: 32 blz., m. e. tab.). 1918. Geb. ƒ 1.50

Bibliothèque, Petite, par W. Dartels. Groningue, La Haye, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. KI. 80. [165x 105].

Cantelou, S. de : La tnain bénie. Annoté et arraneé par W. Bartels. 3me édition. (69 blz.).

ƒ -.40

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman:

Cours gradué d'exercices. Taal- denk-, en spreekoefeningen tengebruikebij het onderwijs in de Fransche taal op scholen voor uitgebreid onderwijs, 's-üravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8<>. [195x14].

111, (. 31e druk, in overeenstemming met het arrêté van 26 Febr. 1901. (VII, 90 blz.). /-.55

Boerman, J. W., en K. M. Knip: Natuurlijke historie. Beknopt leerboek der dieren plantkunde. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8n. [23x14].

Sluiten