Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 44

588

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

15 Juni a.s. zal verschijnen een nieuwe uitgave

L'ESPRIT DE PARIS

L'ESPRIT DE PARIS is een amusant blad, geïllustreerd, gevat in artistieker! omslag, hetwelk zich ten doel stelt, zooals de naam reeds aangeeft, den geest van Parijs weer te geven, door caricaturen van de meest bekende teekenaars en artikelen van de geestigste auteurs op te nemen. Het zal bevatten korte romans, verhalen, kroniek van het Parijsche leven, schouwburg, muziek, ateliers, modes enz.

Het eerste nummer zal Illustraties bevatten van de Heeren A. Vallee, Mirande, P. Falke, Becan, Hemard, Hautot, Cheval, Calve, ontworpen naar verschillende onderwerpen, en de komische roman: „Le Bébé Barbu" door André Birabeau.

L'ESPRIT DE PARIS zal 16 pagina's bevatten en verschijnt 2 maal per maand, te beginnen 15 Juni a.s.

Verkoopprijs f U— per nummer - ƒ25.— per abonnement

RABAT VOOR DEN BOEKHANDEL 25% . 1963

Het eerste en tweede nummer wordt in commissie gezonden, daarna wordt slechts voor rekening geleverd.

Men bestelle aan de alleenvertegenwoordigers voor Nederland: ROTTERDAMSCHE BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ, Nieuwehaven 84-86, Rotterdam.

Sluiten