Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 45 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

599

Op UITGEVERSKANTOOR te Amsterdam wordt voor de administratie van advertenties

BEDIENDE gezocht

bekend met het vak en zelfstandig kunnende werken.

Br. met uitv. inl. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1998

PAPIER

Gevraagd een Jongmensch, liefst met vakkennis, om tot Stadsreiziger te worden opgeleid.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1999

FIRMA D. BOLLE, te Rotterdam, vraagt tegen 1 Juli, of zoo mogelijk vroeger, een administratief goed onderlegd

BEDIENDE

Leeftijd 22 a 25 jaar, op de hoogte met den algemeeuen Boekhandel en in staat de geheele particuliere correspondentie zelfstandig te behandelen. Sollicitatiën uitvoerig en uitsluitend schriftelijk. 2006

UITG.-MIJ. „DE AMSTEL" AMSTERDAM

M.

AMSTERDAM, Juni 1919 Hemonystraat No. 47

Zijn thans intercommunaal telefonisch aangesloten

HOLLANDIA-DRUKKERIJ BAARN 1985

Aan het AdministratieBureau van een Provinciaal Dagblad kan worden geplaatst een vertrouwd

PERSOON

bekend met de daar voorkomende werkzaamheden ; kennis van vreemde talen en eenig begrip van een Drukkerij (correctie-werk) strekt tot aanbeveling.

Salaris naar bekwaamheid.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2016

HIJMAN, STENFERT KROESE & VAN DER ZANDE, te Arnhem, vragen een accuraat

BEDIENDE

voor de Boekhouding en Correspondentie, in staat geheel zelfstandig te werken. Grondige bekendheid met dubbel boekhouden en met de moderne talen zijn vereischten. Zonder uitmuntende referenties onnoodig zich aan te melden. 2023

Te koop

Leesbibliotheekboeken, zoo goed als nieuw, voor een complete en bizondere Leesbibliotheek; benevens nieuwe boeken en inventaris.

Te bevragen: W. TESTAS, 2de Sweelinckstraat 111, Den Haao. 2018

Naar aanleiding van het groote succes dat onze detective verhalen Miss Enny Gold en Maciste ondervinden, zijn wij besloten hieraan nog een derde toe te voegen. Deze zal in een in 5 kleuren gedrukt pakkend omslag deze maand verschijnen onder den naam van

DE DETECTIVE

Avonturen van den ouden en den jongen Nelson, Amerika's grootste detectives

Wij noteeren U deze, mits voor 15 Juni besteld als volgt1

1-25 ex. per nummer a ƒ 0.1/ netto 25-50 » » » » » 0.15 51-100 » » » » » 0.13Vs »

Men verbindt zich voor 12 nummers.

2014 DIRECTIE UITGEVERS-MIJ. „DE AMSTEL"

verkoopprijs ƒ 0.22%

Sluiten